Impressum

Jyske Invest Fund Management A/S
CVR-nummer: DK 15 50 18 39

Vestergade 8
8600 Silkeborg
Danmark

Kontaktinformation:
Tlf.: + 45 89 89 25 00
Mail: [email protected]

Jyske Invest Fund Management A/S er et investeringsforvaltningsselskab, og har i overensstemmelse med selskabets tilladelse efter lov om finansiel virksomhed § 10, stk. 1. og § 10 a ret til at udøve administrations-, investerings- og markedsføringsvirksomhed af investeringsinstitutter (UCITS) og forvaltning af alternative investeringsfonde, herunder kapitalforeninger.

Finanstilsynets registreringsnummer for Jyske Invest Fund Management A/S er 170106.

Managing Director: Jan Houmann