Skatten og dine investeringer

Ophør som Reporting fund

Da markedsføringstilladelsen i Storbritannien er ophørt pr. 8. juni 2023, offentliggøres ’Investor information’ samt ’Beregning af indberetningspligtig indkomst’ for sidste gang pr. 31.12.2023.

Skatteinformation - Storbritannien

Her kan du læse om skat i Storbritannien vedr. dine investeringer i Jyske Invest International. Når du er fuldt skattepligtig til Storbritannien – og ikke til Danmark - skal du IKKE beskattes i Danmark af dine investeringer i Jyske Invest international.

Fra den 1. januar 2013 blev Jyske Invest International omlagt til ”UK Reporting Funds” dvs. afdelinger som indberetter årets indtægter m.v. til de engelske skattemyndigheder. Beløbet oplyses af Jyske Invest International som ”Reporting Income”.

Investorer med investeringsbeviser i disse afdelinger bør gennemgå den årlige 'Reporting Fund' information, der findes på Jyske Invests hjemmeside, og angive relevante informationer på deres britiske selvangivelse.

Generel information

Denne information om engelsk beskatning er generel information og udgør ikke konkret skatterådgivning. Skatteafsnittet gælder ikke investorer, som er selskaber eller børshandlere og heller ikke i tilfælde, hvor der er tale om Jyske Invest afdelinger, som er obligationsafdelinger. Vi opfordrer alle investorer og potentielle investorer til at søge individuel professionel skatterådgivning vedrørende deres konkrete skattemæssige stilling.