EU-renteskattedirektivet

EU-renteskattedirektivet, som trådte i kraft pr. 1. juli 2005, har til formål at sikre en effektiv beskatning af privatpersoners renteindtægter, når renteindtægterne har form af grænseoverskridende rentebetalinger.

I hovedparten af EU-lande skal den betalende agent - typisk en bank - informere landets skattemyndigheder om, hvilke udenlandske fysiske personer de har udbetalt renter til.

Oplysninger om kategorisering af de enkelte afdelinger og renteandel af indre værdi er således ikke relevant for investorer i alle lande. 

Alle investorer og potentielle investorer bør søge uafhængig professionel rådgivning vedrørende deres skattemæssige stilling, eftersom rådgivningen i sidste instans afhænger af deres specifikke beskatningsstatus og -forhold.

Hent seneste opdatering af EU-renteskattesatser under Downloads