Redegørelser fra Finanstilsynet

Finanstilsynet fører tilsyn med, at de danske investeringsforeninger og investeringsforvaltningsselskaber overholder gældende regler. Det sker blandt andet gennem inspektioner hos virksomhederne. Efter hver inspektion laver tilsynet en redegørelse med tilsynets vurderinger, som virksomheden skal offentliggøre.