Kurser - offentliggørelse og afvikling

Cut-off

Under normale omstændigheder vil ordrer modtaget inden kl. 12.00 CET blive afviklet til dagens indre værdi, som offentliggøres efter kl. 13.00 CET. Ordrer modtaget efter kl. 12.00 CET vil blive afviklet til den indre værdi, der offentliggøres den efterfølgende bankdag.

Prisfastsættelse

Handelsværdien på andelene i Jyske Invest International bestemmes ud fra den indre værdi på andelene. Den indre værdi er udtryk for den regnskabsmæssige værdi af investeringerne (værdipapirer mv.) i afdelingen (per udstedt andel). Ændring i indre værdi beregnes som aktuel indre værdi i forhold til indre værdi ca. kl. 12.00 CET bankdagen før. Den regnskabsmæssige værdi af investeringerne ændrer sig i løbet af dagen, når aktie- og obligationskurser mv. stiger eller falder.

Ved investors køb kan indre værdi blive tillagt udtrædelses-/indtrædelsesomkostninger. Omkostningernes størrelse er anført i prospektet som max. satser under hver afdeling. Jyske Invest International anvender modificeret enkeltprismetode ved emissioner og indløsninger. Det betyder, at indre værdi justeres med et gebyr. Gebyrets størrelse er anført i prospektet under hver afdeling.

Offentliggørelse af indre værdi

Indre værdi beregnes én gang om dagen. Den indre værdi, der anvendes ved handler, er den indre værdi, der offentliggøres ved cut-off. Indre værdi offentliggøres som udgangspunkt på foreningens hjemmeside www.jyskeinvest.com.

Indre værdi på denne side opdateres som udgangspunkt kun på danske bankdage.

Kurser - offentliggørelse og afregning

Valutaer

Vi har for tiden afdelinger med beviser i følgende valutaer: DKK, SEK, GBP, USD, EUR og NOK.

Afvikling

Afviklingsperioden er sædvanligvis op til to bankdage. Instrukser om afvikling skal afgives samtidig med ordren.

Afviklingssted er VP Securities. Oplysninger om afvikling:

VP Securities:

BIC-kode VPDKDKKK

Jyske Bank:

BIC-kode JYBADKKK

Konto 07858

Afviklingsvaluta:

VP Securities kan afvikle i valutaerne EUR, DKK og SEK. Handler i andre valutaer afvikler i EUR som standard (kan ændres til DKK eller SEK).

Konvertering

Normalt kan investeringsbeviser ikke konverteres til beviser i andre Jyske Invest-afdelinger.

Udbyttebetaling

Alle Jyske Invest Internationals afdelinger er akkumulerende.

Beskatning

Beskatningen afhænger af, hvor slutkunden bor.