Allokering - sådan sammensætter vi vores strategiporteføljer

Med vores allokeringsproces søger vi at maksimere det potentielle afkast i forhold til den fastsatte risikoprofil i vores strategiafdelinger. Til det har vi udviklet vores egen model, som er et signalværktøj, der tager sig af den kvantitative udvælgelse af aktivklasserne. Modellen, som vurderer aktier over for traditionelle obligationer, består af:

  • Fundamentaler, som bl.a er makroøkonomiske indikatorer, der giver signaler om økonomiens tilstand.
  • Værdiansættelse, som er baseret på en dynamisk værdiansættelse på tværs af aktivklasserne. Værdiansættelsen er dynamisk, fordi den bliver vurderet på tre års historik og derfor ændrer sig løbende.
  • Sentiment (investoradfærd), som giver et billede af stemningen på de finansielle markeder. Sentiment inddrages kun i vurderingen, når fundamentaler og værdiansættelse tilsammen giver et signal om salg. Hvis vi vurderer, at stemningen blandt investorerne er mere negativ, end der er grund til, giver sentiment et købssignal.

Herefter følger en kvalitativ analyse, hvor porteføljemanagerne kombinerer resultaterne fra den kvantitative analyse med deres vurdering af udviklingen på de finansielle markeder.

Investeringsrammer

  Mulig aktiehandel Mulig obligationsdel
Jyske Invest Income Strategy CL 0% 100%
Jyske Invest Stable Strategy CL 0-40% 60-100%
Jyske Invest Balanced Strategy CL 30-60% 40-70%
Jyske Invest Dynamic Strategy CL 40-80% 20-60%
Jyske Invest Growth Strategy CL 60-100% 0-40%
Jyske Invest Aggressive Strategy CL
(Binavn: Jyske Invest Favourite Equities)
100% 0%