Sådan vælger vi vores aktier

Vi tror på aktiv forvaltning - og at en disciplineret og struktureret investeringsproces skaber merafkast over tid. På kort sigt kan aktierne handles langt væk fra deres fair værdi. Men vi tror på, at markederne på lang sigt belønner selskaber, der øger deres cash flows. De finansielle markeder vil altid på kort sigt være præget af investorernes adfærd på et givet tidspunkt. Det giver til gengæld den langsigtede investor gode muligheder for at finde billige aktier med et godt potentiale.

Vi foretrækker aktier med attraktiv value og positiv momentum, da vi tror på, at denne kombination vil bidrage positivt til afkastet. Attraktiv value opstår, når aktier handles under den værdi, som vi vurderer, at aktien er værd. Positiv momentum opstår, når forventningerne til selskabets indtjening opjusteres løbende, og selskabet præsterer vedvarende høj og stabilt stigende indtjening.

Vores investeringsproces er en fokuseret bottom-up proces, som bygger på en kvantitativ udvælgelse af aktier og en efterfølgende kvalitativ vurdering af hver af de udvalgte aktier. Porteføljerne sammensættes med fokus på spredning og optimering af risiko-/afkastforholdet i den enkelte portefølje.