Sådan vælger vi vores obligationer

Vi har sat sund fornuft i system og sikret en disciplineret udvælgelse af obligationer til vores porteføljer.

Vi anvender modeller, som med udgangspunkt i en lang række indikatorer for værdi og momentum (trenden på obligationsmarkedet), giver os signaler til vores overordnede investeringsstrategi.

Vi får fx signaler om:

  • Skal vi øge eller reducere renterisikoen?
  • Hvor meget risiko skal vi tage på højrenteobligationer?
  • Hvilke valutaer på de nye obligationsmarkeder ser mest attraktive ud?
  • Hvilke lande på de nye obligationsmarkeder ser mest attraktive ud?

Obligationsteamet vurderer troværdigheden af signalerne (evaluering) og beslutter herefter, hvordan den overordnede strategi for sammensætningen af porteføljerne skal være. På baggrund af den overordnede strategi beslutter porteføljemanagerne i mindre team, hvordan sammensætningen skal være i de enkelte porteføljer.