698,24

Indre værdi
24.09.2021

-0,03%

Ændring

Investeringspolitik

Afdelingen investerer fortrinsvis direkte og indirekte i aktier udstedt af selskaber, der har hjemsted eller som har over 50% af sine aktiviteter (omsætning eller produktion) i Indien eller som indgår i afdelingens benchmark. Selskaberne er spredt på flere sektorer.

Formålet med porteføljestyringen er løbende at give et risikojusteret afkast, som mindst er på niveau med det risikojusterede afkast for afdelingens benchmark.
Afkastet måles over den tidshorisont, som den typiske investor i afdelingen som minimum bør have ifølge afsnittet ”Den typiske investor”.
Porteføljeafkastet er efter omkostninger til aktiv forvaltning.

Finansielle instrumenter

Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter.

Benchmark

MSCI India 10/40 (Net Total Return)

Benchmark har været gældende siden: 18.06.2004

Fakta

01.04.2004
DK0016270820
Aktieafdelinger
USD
Ja
Ja
Ja
A0B8RW
1789725
31.08.2021
3.708.000 USD