268,96

Indre værdi
21.05.2024

0,29%

Ændring
Summarisk risikoindikator

Investeringspolitik

Der investeres fortrinsvis direkte og indirekte i obligationer, som er udstedt af lande, der er inde i en udvikling fra udviklingsland til industrination, især i områderne Latinamerika, Asien, Østeuropa og Afrika . Obligationerne er forbundet med en vis kreditrisiko. Der investeres primært i obligationer udstedt eller garanteret af stater.

Investeringerne vil primært blive foretaget i obligationer, der er udstedt i USD, som vil blive valutakurssikret overfor EUR. Der kan også foretages investeringer i obligationer, der er udstedt i lokalvalutaer på de nye markeder. Disse investeringer vil som udgangspunkt ikke blive valutakurssikret overfor EUR.

Afdelingen kan højst placere 10% af sin formue i andele i andre foreninger, afdelinger og investeringsinstitutter.

Formålet med porteføljestyringen er løbende at give et risikojusteret afkast, som mindst er på niveau med det risikojusterede afkast for afdelingens benchmark.
Afkastet måles over den tidshorisont, som den typiske investor i afdelingen som minimum bør have ifølge afsnittet ”Den typiske investor”.
Porteføljeafkastet er efter omkostninger til aktiv forvaltning.

Finansielle instrumenter

Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter.

Benchmark

JPMorgan EMBI Global Diversified Comp Hedged EURO

Benchmark har været gældende siden: 01.11.2005

Fakta

14.02.2000
DK0016261910
Obligationsafdelinger
EUR
Ja
Ja
Ja
A0B728
1759135
30.04.2024
15.214.000 EUR