390,99

Indre værdi
22.09.2023

-0,80%

Ændring
Summarisk risikoindikator

Investeringspolitik

Afdelingen investerer fortrinsvis direkte og indirekte i en globalt sammensat aktieportefølje. Selskaberne er spredt på flere regioner, lande og sektorer. Der investeres også i aktier fra emerging markets.

Formålet med porteføljestyringen er løbende at give et risikojusteret afkast, som mindst er på niveau med det risikojusterede afkast for afdelingens benchmark.
Afkastet måles over den tidshorisont, som den typiske investor i afdelingen som minimum bør have ifølge afsnittet ”Den typiske investor”.
Porteføljeafkastet er efter omkostninger til aktiv forvaltning.

Finansielle instrumenter

Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter.

Benchmark

MSCI World Net Total Return USD Index

Benchmark har været gældende siden: 01.09.2021

Fakta

15.12.1993
DK0016259930
Aktieafdelinger
USD
Ja
Ja
Ja
A0B67H
1759047
31.08.2023
11.712.000 USD