1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Risiko ved investering

Kursen på en investering kan både stige og falde, hvilket kan påvirke værdien af en investering såvel positivt som negativt. Det betyder, at du kan risikere at miste hele det investerede beløb.

Som investor skal du være bekendt med, at investering i en Jyske Invest International afdeling altid medfører udstederspecifik-, likviditets- og modpartsrisiko samt risici forbundet med investeringsbeslutningerne og driften af foreningen. Alle de nævnte risici kan have indflydelse på investeringernes værdi og er nærmere beskrevet her.

Se nærmere om de aktuelle risici for denne afdeling nedenfor og under beskrivelsen af afdelingen i det seneste prospekt, afsnit 6, som du finder under Download.

Risikoprofil

Du kan se afdelingens aktuelle risikoindikator i central investorinformation. Vær særlig opmærksom på, at niveau 6 og 7 er ensbetydende med store historiske udsving i afkastet og dermed høj risiko.

Den typiske investor tror på værdien af aktiv forvaltning gennem professionelle porteføljemanagere, og ønsker at drage fordel af at investere i forening med andre.  Den typiske investor søger desuden at drage fordel af den indbyggede risikospredning, der opnås ved at investere i en eller flere af Jyske Invest Internationals afdelinger modsat investeringer i enkelte værdipapirer.

Investor forventes at være bekendt med de risici, der er forbundet med investering i Jyske Invest Internationals afdelinger og er bevidst om, at en afdelings risikoprofil i perioder kan medføre markante kursudsving i afdelingen. Læs mere om dette i afsnittene om de enkelte afdelinger samt i prospektets afsnit ’Generelt om risikorammer, risici og risikostyring’.

Risikofaktorer

Udover de generelle risici ved investering i en Jyske Invest International afdeling, som du kan læse om øverst på siden, skal du i denne afdeling i særlig grad være opmærksom på risikoen ved:

  • Blandet afdeling
  • Nye markeder
  • Aktiv forvaltning

Du kan læse mere om de specifikke risici her.

Risikorammer

For at fastholde den overordnede risikoprofil for afdelingen er der fastlagt vejledende rammer for fordelingen mellem aktier og obligationer. Endvidere er der rammer for udsving i varigheden samt lande- fordelingen i forhold til benchmark på afdelingens obligationer, og rammer for tracking error og beta på afdelingens aktier.

Avancerede nøgletal - 3-årig periode
Sharpe Ratio -0,08
Information Ratio -0,81
Beta 1,15
Standardafvigelse i % 11,65
Tracking Error i % 2,11
Opdateret: 31.01.2023