1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko
Høj risiko

Risiko ved investering

Kursen på en investering kan både stige og falde, hvilket kan påvirke værdien af en investering såvel positivt som negativt. Det betyder, at du kan risikere at miste hele det investerede beløb.

Som investor skal du være bekendt med, at investering i en Jyske Invest International afdeling altid medfører udstederspecifik-, likviditets- og modpartsrisiko samt risici forbundet med investeringsbeslutningerne og driften af foreningen. Alle de nævnte risici kan have indflydelse på investeringernes værdi og er nærmere beskrevet her.

Se nærmere om de aktuelle risici for denne afdeling nedenfor og under beskrivelsen af afdelingen i det seneste prospekt, afsnit 6, som du finder under Download.

Summarisk risikoindikatortal

Du kan se afdelingens aktuelle summariske risikoindikatortal øverst på siden. Vær særlig opmærksom på, at niveau 6 og 7 er ensbetydende med store historiske udsving i afkastet og dermed høj risiko. Det summariske risikoindikatortal findes også i dokumentet Central Information, som du finder på Overblik-fanen.

Investor forventes at være bekendt med de risici, der er forbundet med investering i Jyske Invest Internationals afdelinger og er bevidst om, at en afdelings risikoprofil i perioder kan medføre markante kursudsving i afdelingen. Læs mere om risikoprofil og risikofaktorer under de enkelte Jyske Invest International afdelinger samt i prospektets afsnit ’Generelt om risikorammer, risici og risikostyring’. Prospektet finder du her.

Risikofaktorer

Udover de generelle risici ved investering i en Jyske Invest International afdeling, som du kan læse om øverst på siden, skal du i denne afdeling i særlig grad være opmærksom på risikoen ved:

  • Blandet afdeling
  • Nye markeder
  • Aktiv forvaltning

Du kan læse mere om de specifikke risici her.

Risikorammer

For at fastholde den overordnede risikoprofil for afdelingen er der fastlagt vejledende rammer for fordelingen mellem aktier og obligationer. Endvidere er der rammer for udsving i varigheden samt landefordelingen i forhold til benchmark på afdelingens obligationer, og rammer for tracking error og beta på afdelingens aktier.

Avancerede nøgletal - 3-årig periode
Sharpe Ratio -0,20
Information Ratio -0,36
Beta 1,08
Standardafvigelse i % 8,26
Tracking Error i % 1,09
Opdateret: 31.05.2024