Periode Afdelingen Benchmark
1 måned
3,74 %
0,00 %
3 måneder
8,39 %
0,00 %
6 måneder
19,59 %
0,00 %
12 måneder
22,46 %
0,00 %
År til dato
5,76 %
0,00 %
2 år
17,43 %
8,36 % pr. år
0,00 %
0,00 % pr. år
3 år
26,90 %
8,26 % pr. år
0,00 %
0,00 % pr. år
4 år
35,80 %
7,94 % pr. år
0,00 %
0,00 % pr. år
5 år
49,73 %
8,40 % pr. år
0,00 %
0,00 % pr. år
Siden start (06.12.2013)
69,90 %
7,43 % pr. år
0,00 %
0,00 % pr. år
Afkast er oplyst i procent i afdelingens denomineringsvaluta USD og beregnet før skat og før investors egne emissions- og indløsningsomkostninger, men fratrukket afdelingens administrations- og handelsomkostninger.
Opdateret 29.04.2021- Kilde: Jyske Invest