Periode Afdelingen Benchmark
1 måned
-3,41 %
-3,14 %
3 måneder
-3,34 %
-3,30 %
6 måneder
-8,23 %
-8,32 %
12 måneder
-12,53 %
-12,24 %
År til dato
-13,50 %
-12,90 %
2 år
-3,16 %
-1,59 % pr. år
-3,33 %
-1,68 % pr. år
3 år
-1,79 %
-0,60 % pr. år
3,07 %
1,01 % pr. år
4 år
1,37 %
0,34 % pr. år
7,83 %
1,90 % pr. år
5 år
1,38 %
0,27 % pr. år
11,05 %
2,12 % pr. år
Siden start (05.05.2008)
53,26 %
3,04 % pr. år
72,92 %
3,92 % pr. år
Afkast er oplyst i procent i afdelingens denomineringsvaluta NOK og beregnet før skat og før investors egne emissions- og indløsningsomkostninger, men fratrukket afdelingens administrations- og handelsomkostninger.
Opdateret 31.08.2022- Kilde: Jyske Invest

Benchmark

50% JPM GBI Global Total Return Level Hedged EUR
40% MSCI World Net Total Return EUR Idx
5% ICE BofAML Blended High Yield bonds (Hedged EUR)
5% JPM EMBI Global Diversified Hedged EUR

Benchmark har været gældende siden: 01.09.2021