Periode Afdelingen Benchmark
1 måned
-0,92 %
-0,80 %
3 måneder
7,08 %
10,70 %
6 måneder
15,63 %
19,09 %
12 måneder
44,08 %
52,93 %
År til dato
20,41 %
25,87 %
2 år
50,23 %
22,60 % pr. år
48,09 %
21,72 % pr. år
3 år
67,50 %
18,78 % pr. år
73,42 %
20,16 % pr. år
4 år
38,54 %
8,50 % pr. år
52,18 %
11,08 % pr. år
5 år
70,59 %
11,28 % pr. år
87,49 %
13,40 % pr. år
Siden start (01.04.2004)
652,99 %
12,35 % pr. år
717,11 %
12,88 % pr. år
Afkast er oplyst i procent i afdelingens denomineringsvaluta USD og beregnet før skat og før investors egne emissions- og indløsningsomkostninger, men fratrukket afdelingens administrations- og handelsomkostninger.
Opdateret 29.10.2021- Kilde: Jyske Invest

Benchmark

MSCI India 10/40 (Net Total Return)

Benchmark har været gældende siden: 18.06.2004