Periode Afdelingen Benchmark
1 måned
1,41 %
0,92 %
3 måneder
1,98 %
1,21 %
6 måneder
5,85 %
4,83 %
12 måneder
10,64 %
9,70 %
År til dato
2,60 %
1,72 %
2 år
7,65 %
3,75 % pr. år
8,46 %
4,14 % pr. år
3 år
-0,01 %
-0,00 % pr. år
1,09 %
0,36 % pr. år
4 år
10,07 %
2,42 % pr. år
12,76 %
3,04 % pr. år
5 år
10,67 %
2,04 % pr. år
11,58 %
2,21 % pr. år
Siden start (19.11.2001)
153,58 %
4,22 % pr. år
231,22 %
5,46 % pr. år
Afkast er oplyst i procent i afdelingens denomineringsvaluta EUR og beregnet før skat og før investors egne emissions- og indløsningsomkostninger, men fratrukket afdelingens administrations- og handelsomkostninger.
Opdateret 31.05.2024- Kilde: Jyske Invest
Udvalgte nøgletal
Aktuel varighed 3,93
Effektiv rente 6,46

Benchmark

ICE BofA Blended High Yield bonds (Hedged EUR)

Benchmark har været gældende siden: 01.01.2012