Periode Afdelingen Benchmark
1 måned
3,90 %
3,57 %
3 måneder
9,56 %
9,02 %
6 måneder
8,91 %
10,14 %
12 måneder
18,00 %
19,39 %
År til dato
5,47 %
4,90 %
2 år
7,66 %
3,75 % pr. år
10,42 %
5,07 % pr. år
3 år
17,12 %
5,39 % pr. år
17,90 %
5,63 % pr. år
4 år
30,38 %
6,85 % pr. år
42,22 %
9,19 % pr. år
5 år
27,74 %
5,01 % pr. år
47,08 %
8,01 % pr. år
Siden start (24.07.2000)
61,81 %
2,06 % pr. år
146,61 %
3,90 % pr. år
Afkast er oplyst i procent i afdelingens denomineringsvaluta EUR og beregnet før skat og før investors egne emissions- og indløsningsomkostninger, men fratrukket afdelingens administrations- og handelsomkostninger.
Opdateret 29.02.2024- Kilde: Jyske Invest

Benchmark

80% MSCI World Net Total Return EUR Index
10% JPMorgan GBI Global Total Return Index Hedged EUR
5% ICE BofA Blended High Yield bonds (Hedged EUR)
5% JPMorgan EMBI Global Diversified Comp Hedged EURO

Benchmark har været gældende siden: 01.09.2021