Periode Afdelingen Benchmark
1 måned
1,29 %
1,10 %
3 måneder
1,06 %
0,27 %
6 måneder
5,26 %
3,32 %
12 måneder
8,68 %
7,14 %
År til dato
0,64 %
-0,46 %
2 år
9,95 %
4,86 % pr. år
10,74 %
5,23 % pr. år
3 år
14,78 %
4,70 % pr. år
14,03 %
4,47 % pr. år
4 år
18,63 %
4,36 % pr. år
15,79 %
3,73 % pr. år
Siden start (14.06.2016)
23,87 %
4,49 % pr. år
19,05 %
3,64 % pr. år
Afkast er oplyst i procent i afdelingens denomineringsvaluta USD og beregnet før skat og før investors egne emissions- og indløsningsomkostninger, men fratrukket afdelingens administrations- og handelsomkostninger.
Opdateret 29.04.2021- Kilde: Jyske Invest

Benchmark

65% JPM GBI Global (Hedged into EUR)
20% MSCI All Country World (Hedged into EUR, NTR)
7.5% ICE BofAML Blended High Yield bonds (Hedged EUR)
7.5% J.P. Morgan EMBI Global Diversified (Hedged EUR)

Benchmark har været gældende siden: 01.01.2012