Periode Afdelingen Benchmark
1 måned
4,34 %
4,23 %
3 måneder
1,00 %
0,55 %
6 måneder
2,67 %
1,29 %
12 måneder
5,07 %
1,95 %
År til dato
7,18 %
4,39 %
2 år
-7,87 %
-4,02 % pr. år
-10,78 %
-5,54 % pr. år
3 år
-4,18 %
-1,41 % pr. år
-8,51 %
-2,92 % pr. år
4 år
-0,55 %
-0,14 % pr. år
-2,98 %
-0,75 % pr. år
5 år
9,37 %
1,81 % pr. år
5,23 %
1,02 % pr. år
Siden start (14.06.2016)
16,67 %
2,09 % pr. år
8,39 %
1,09 % pr. år
Afkast er oplyst i procent i afdelingens denomineringsvaluta USD og beregnet før skat og før investors egne emissions- og indløsningsomkostninger, men fratrukket afdelingens administrations- og handelsomkostninger.
Opdateret 30.11.2023- Kilde: Jyske Invest

Benchmark

65% JPMorgan GBI Global Total Return Index Hedged EUR
20% MSCI World Net Total Return EUR Index
7.5% ICE BofA Blended High Yield bonds (Hedged EUR)
7.5% JPMorgan EMBI Global Diversified Comp Hedged EURO

Benchmark har været gældende siden: 01.09.2021