Periode Afdelingen Benchmark
1 måned
0,35 %
0,37 %
3 måneder
3,82 %
3,63 %
6 måneder
4,33 %
4,20 %
12 måneder
7,36 %
6,98 %
År til dato
0,68 %
0,29 %
2 år
-4,38 %
-2,21 % pr. år
-3,80 %
-1,92 % pr. år
3 år
-5,00 %
-1,69 % pr. år
-4,26 %
-1,44 % pr. år
4 år
-3,10 %
-0,78 % pr. år
-0,17 %
-0,04 % pr. år
5 år
0,74 %
0,15 % pr. år
6,63 %
1,29 % pr. år
Siden start (24.07.2000)
84,87 %
2,64 % pr. år
114,02 %
3,28 % pr. år
Afkast er oplyst i procent i afdelingens denomineringsvaluta EUR og beregnet før skat og før investors egne emissions- og indløsningsomkostninger, men fratrukket afdelingens administrations- og handelsomkostninger.
Opdateret 29.02.2024- Kilde: Jyske Invest

Benchmark

65% JPMorgan GBI Global Total Return Index Hedged EUR
20% MSCI World Net Total Return EUR Index
7.5% ICE BofA Blended High Yield bonds (Hedged EUR)
7.5% JPMorgan EMBI Global Diversified Comp Hedged EURO

Benchmark har været gældende siden: 01.09.2021