Periode Afdelingen Benchmark
1 måned
3,23 %
3,17 %
3 måneder
11,78 %
11,36 %
6 måneder
4,84 %
3,45 %
12 måneder
-11,53 %
-12,69 %
År til dato
3,23 %
3,17 %
2 år
-16,25 %
-8,46 % pr. år
-15,79 %
-8,21 % pr. år
3 år
-13,72 %
-4,80 % pr. år
-13,64 %
-4,77 % pr. år
4 år
-4,61 %
-1,17 % pr. år
-3,40 %
-0,86 % pr. år
5 år
-5,80 %
-1,19 % pr. år
-3,39 %
-0,69 % pr. år
Siden start (10.06.1992)
287,80 %
6,07 % pr. år
380,10 %
7,05 % pr. år
Afkast er oplyst i procent i afdelingens denomineringsvaluta USD og beregnet før skat og før investors egne emissions- og indløsningsomkostninger, men fratrukket afdelingens administrations- og handelsomkostninger.
Opdateret 31.01.2023- Kilde: Jyske Invest
Udvalgte nøgletal
Aktuel varighed 6,95
Effektiv rente 6,31

Benchmark

JPMorgan EMBI Global Diversified Composite

Benchmark har været gældende siden: 01.11.2005