Beholdningsoversigt

Se afdelingens formue og beholdning i Beholdningsoversigten [PDF].

Opdateres ultimo måneden

Samlet formuestørrelse
10.856.000 USD
Opdateret 31.12.2021

Valutafordeling

Oversigten viser valutafordelingen på afdelingens investeringer og tager ikke hensyn til eventuel afdækning af valutakursrisiko. Der henvises til afdelingens investeringspolitik under fanen Overblik.
Benchmark

50% JPM GBI Global (Hedged into EUR)
40% MSCI World Index (Hedged into EUR, NTR)
5% ICE BofAML Blended High Yield bonds (Hedged EUR)
5% J.P. Morgan EMBI Global Diversified (Hedged EUR)

Benchmark har været gældende siden: 01.09.2021