Beholdningsoversigt

Se afdelingens formue og beholdning i Beholdningsoversigten [PDF].

Opdateres ultimo måneden

Samlet formuestørrelse
49.636.000 EUR
Opdateret 31.01.2023

Valutafordeling

Oversigten viser valutafordelingen på afdelingens investeringer og tager ikke hensyn til eventuel afdækning af valutakursrisiko. Der henvises til afdelingens investeringspolitik under fanen Overblik.
Benchmark

50% JPMorgan GBI Global Total Return Index Hedged EUR
40% MSCI World Net Total Return EUR Index
5% ICE BofAML Blended High Yield bonds (Hedged EUR)
5% JPMorgan EMBI Global Diversified Comp Hedged EUR

Benchmark har været gældende siden: 01.09.2021