Beholdningsoversigt

Se afdelingens formue og beholdning i Beholdningsoversigten [PDF].

Opdateres ultimo måneden

Samlet formuestørrelse
42.824.000 EUR
Opdateret 29.02.2024

Valutafordeling

Oversigten viser valutafordelingen på afdelingens investeringer og tager ikke hensyn til eventuel afdækning af valutakursrisiko. Der henvises til afdelingens investeringspolitik under fanen Overblik.
Benchmark

50% JPMorgan GBI Global Total Return Index Hedged EUR
40% MSCI World Net Total Return EUR Index
5% ICE BofA Blended High Yield bonds (Hedged EUR)
5% JPMorgan EMBI Global Diversified Comp Hedged EURO

Benchmark har været gældende siden: 01.09.2021