Beholdningsoversigt

Se afdelingens formue og beholdning i Beholdningsoversigten [PDF].

Opdateres ultimo måneden

Samlet formuestørrelse
11.196.000 USD
Opdateret 30.11.2023

Valutafordeling

Oversigten viser valutafordelingen på afdelingens investeringer og tager ikke hensyn til eventuel afdækning af valutakursrisiko. Der henvises til afdelingens investeringspolitik under fanen Overblik.Benchmark

MSCI World Net Total Return USD Index

Benchmark har været gældende siden: 01.09.2021