Få en forklaring

Få en forklaring på, hvad de enkelte satser betyder, og hvordan de beregnes:

Tegningsprovision (maks.)

Tegningsprovision er den maksimale sats, som formidler kan opkræve.

Maksimale indtrædelsesomkostninger i procent

De maksimale indtrædelsesomkostninger, som er et engangsbeløb, er de maksimale omkostninger, der er forbundet med at udstede nye investeringsbeviser i en afdeling. De dækker handelsomkostningerne ved at købe værdipapirer og provision til de finansielle formidlere.

Den maksimale indtrædelsesomkostning varierer fra afdeling til afdeling afhængig af omkostningerne ved køb af de underliggende værdipapirer. Danske obligationsafdelinger har normalt de laveste omkostninger ved indtræden, mens afdelinger med udenlandske aktier generelt har de højeste.

Maksimale udtrædelsesomkostninger i procent

De maksimale udtrædelsesomkostninger, som er et engangsbeløb, er de maksimale omkostninger, der er forbundet med at tilbagekøbe investeringsbeviser i en afdeling. De dækker handelsomkostningerne ved at sælge værdipapirer og i nogle tilfælde provision til finansielle formidlere.

Den maksimale udtrædelsesomkostning varierer fra afdeling til afdeling, fordi omkostningerne ved at sælge underliggende papirer er forskellige. Danske obligationsafdelinger har normalt de laveste omkostninger ved udtræden, mens afdelinger med udenlandske aktier generelt har de højeste.

De maksimale omkostninger ved ind- og udtræden bliver løbende justeret i prospektet samt Central investorinformation og efterfølgende her på hjemmesiden.