Markedskommentar - 3. kvartal 2023

Printvenlig PDF version

Opdateret 30.09.2023

Efter pæn fremgang for globale aktier i årets første to kvartaler, blev tredje kvartal præget af større ustabilitet, på grund af nye rentestigninger. Globale aktier i danske kroner sluttede dog kvartalet tæt på uændret, takket være en stigende amerikansk dollar.

Vi oplevede stigende renter i både USA og Europa, og renten på en ti-årig dansk statsobligation ligger ved udgangen af tredje kvartal på det højeste niveau siden 2011.
Rentestigningerne er især kommet efter, at den amerikanske centralbank på deres møde i september signalerede, at de forventer at fastholde renten på et højere niveau gennem en længere periode.
Samtidig truer en markant olieprisstigning med at udfordre den ellers faldende tendens i inflationen og kan tvinge centralbankerne til yderligere renteforhøjelser. Stigningerne i olieprisen tog for alvor fart i kølvandet på, at Saudi-Arabien har besluttet at begrænse olieproduktionen frem til slutningen af 2023. Olieprisen er således steget over 28% i tredje kvartal.

Kombinationen af højere renter og oliepriser er en potentiel farlig cocktail, da det presser forbrugernes købekraft og dermed efterspørgsel efter varer og serviceydelser, som virksomhederne i sidste ende lever af. Det kan sætte væksten og den stærke beskæftigelse under pres. På den positive side er det dog netop pres på vækst og beskæftigelsen, der kan få centralbankerne til at sætte renten ned igen.

 

Afdelingen*

benchmark

Forskel

Seneste kvartal

-2,05%

-2,72%

0,67%

År til dato

4,75%

3,65%

1,10%

*Se afkasthistorik på fanen Afkast

Aktuelt
I løbet af 3. kvartal har vi fastholdt en balanceret risiko i vores porteføljer og følger som altid signalerne fra vores investeringsproces.
Vi har fortsat fokus på, hvorvidt de højere renter får presset økonomien ud i en vækstnedgang. Dette scenarie vil forventeligt lægge pres på aktiemarkederne og kan få os til at trække i retning af færre aktier porteføljerne.
Omvendt kan den seneste måneds aktietilbagefald også vise sig at være en interessant købsmulighed, hvis stemningen vurderes at være blevet for negativ, da det historisk har betydet gode muligheder for positive aktieafkast på kort sigt

Vær opmærksom på
Tidligere afkast skal ikke anses for at være retningsgivende for fremtidige afkast. Værdien og afkastet af Deres investering kan falde, og De kan ikke være sikker på at få hele det investerede beløb tilbage. Der beregnes normalt et gebyr ved køb og salg. Afdelingen kan investere i instrumenter i forskellige valutaer. Mindst 75% af formuen vil på ethvert tidspunkt være investeret i EUR eller valutakurssikret over for EUR. De skal være opmærksom på, at valutakursændringer kan påvirke Deres investering negativt. Det samme kan være tilfældet, hvis EUR ikke er Deres basisvaluta.
Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.