Markedskommentar - 2. kvartal 2022

Printvenlig PDF-version

Andet kvartal 2022 har været præget af modvind på flere fronter, og har resulteret i tab for de fleste aktivklasser i porteføljen. Krigen i Ukraine raser fortsat, og der er i skrivende stund ikke udsigt til en snarlig løsning. Derudover har en række kinesiske millionbyer været nedlukket pga. frygten for konsekvenserne af et forestående Omicron-udbrud, hvilket har sænket aktiviteten markant i den del af verden. Udover de tragiske menneskelige konsekvenser, har krigen og de efterfølgende sanktioner samt nedlukningen i Kina medført store indvirkninger på makroøkonomien og derefter de finansielle markeder.

Tendensen fra Corona-krisen med høj efterspørgsel og lavt udbud er fortsat og yderligere eskaleret, og specielt er prisen på energirelaterede og fødevarerelaterede råvarer steget kraftigt. Dette har naturligvis medført høje inflationsstigninger, og tvunget centralbankerne til at opstramme pengepolitikken og retorikken herom ganske kraftigt. Faktisk så meget, at den 10-årige rente er steget med ca. 1%-point i både USA og Tyskland, hvilket er ganske sjældent på et enkelt kvartal. Rentestigningen og forventningen om yderligere renteforhøjelser fra centralbankerne har medført frygt for at centralbankerne ikke lykkes med en ”blød landing”, og at vi i stedet ender i klassisk global recession med negative vækstrater over flere kvartaler. I skrivende stund er det endnu usikkert om det kommer så langt, men aktiemarkedet har allerede reageret med bekymring og dermed fald globalt set.


 

Afdelingen*

benchmark

Forskel

Seneste kvartal

-9,98%

-9,53%

-0,45%

År til dato

-14,93%

-14,05%

-0,87%

*Se afkasthistorik på fanen Afkast

Aktuelt
Vores overordnede risikoeksponering i porteføljerne har været stabil i andet kvartal, og ligger generelt lidt højere end vores referenceporteføljer. Rentestigningerne og de bratte kursfald på aktiemarkedet har overordnet set gjort både aktier og obligationer mere attraktive på lang sigt, og samtidig ser vi en mulighed for at inflationen kan løje en anelse af den kommende periode og dermed reducere presset på centralbankerne. Derudover indikerer vores foretrukne indikator for stemningen på aktiemarkedet, at der kortsigtet er opstået en attraktiv mulighed for kortsigtet gevinst, hvorfor vi har valgt at øge aktieeksponeringen i porteføljerne ultimo juni.

Vær opmærksom på
Tidligere afkast skal ikke anses for at være retningsgivende for fremtidige afkast. Værdien og afkastet af Deres investering kan falde, og De kan ikke være sikker på at få hele det investerede beløb tilbage. Der beregnes normalt et gebyr ved køb og salg. Afdelingen kan investere i instrumenter i forskellige valutaer. Mindst 75% af formuen vil på ethvert tidspunkt være investeret i EUR eller valutakurssikret over for EUR. De skal være opmærksom på, at valutakursændringer kan påvirke Deres investering negativt. Det samme kan være tilfældet, hvis EUR ikke er Deres basisvaluta.
Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.