Markedskommentar - 4. kvartal 2022

Printvenlig PDF version

Opdateret 31.12.2022

2022 blev på mange måder et usædvanligt og udfordrende år, hvor nogle af de mest fremtrædende temaer har været Ruslands invasion af Ukraine, de højeste inflationsniveauer i mere end 40 år og ikke mindst centralbankernes reaktion på inflationsudviklingen. Såvel den amerikanske centralbank (FED) som Den Europæiske Centralbank (ECB) måtte i løbet af 2022 sande, at inflationen måske ikke var så midlertidig som først antaget, hvilket betød en markant opstramningen af pengepolitikken. I 2022 har FED således hævet renten fra 0,25% til 4,50%, mens ECB har hævet renten fra -0,50% til 1,50%. I en historisk sammenhæng markante stramninger, der i den grad har sat sit negative præg på forbrugertilliden, men også på stemningen på de finansielle markeder. 2022 har derfor budt på ekstreme udsving på både aktier, råvarer, renter og valuta.

De generelle aktiemarkeder er faldet gennem det meste af året – dog afbrudt af flere perioder med store stigninger. Som dansk investor i globale aktier har en styrkelse af dollaren på over 6% overfor kroner afbødet en del af kursfaldet, men langt fra nok til at undgå negative afkast.

De stigende renter har givet markante kursfald på obligationsmarkederne og negative afkast. I den vestlige del af verden har rentestigningerne været størst i den korte ende af markedet, men kursfaldene har været størst på de længst løbende obligationer. I Danmark er en 30-årig realkreditobligation eksempelvis faldet med 20 kurspoint.

4. kvartal blev i stil med de øvrige kvartaler i 2022 præget af store udsving for både aktier, valuta og renter. Nok engang var det inflation og renteforhøjelser, der dominerede.

 

Afdelingen*

Benchmark

Forskel

Seneste kvartal

5,41%

5,97%

-0,56%

År til dato

-19,20%

-17,09%

-2,10%

*Se afkasthistorik på fanen Afkast

Aktuelt
Starten af 2023 har budt på rentefald. Dels som følge af udsigt til aftagende inflation, men også med udsigt til, at den aftagende økonomiske vækst fortsætter i 2023.
Aktiemarkedet er i højere grad følsomt over for vækstnedgang og i modsætning til 2022 er der i 2023 risiko for, at virksomhederne for alvor begynder at opleve nedgang i indtjenings-udviklingen.
Som altid følger vi vores investeringsproces og forholder os dynamiske til markedsudviklingen.

Vær opmærksom på
Tidligere afkast skal ikke anses for at være retningsgivende for fremtidige afkast. Værdien og afkastet af Deres investering kan falde, og De kan ikke være sikker på at få hele det investerede beløb tilbage. Der beregnes normalt et gebyr ved køb og salg. Afdelingen kan investere i instrumenter i forskellige valutaer. Mindst 75% af formuen vil på ethvert tidspunkt være investeret i EUR eller valutakurssikret over for EUR. De skal være opmærksom på, at valutakursændringer kan påvirke Deres investering negativt. Det samme kan være tilfældet, hvis EUR ikke er Deres basisvaluta. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.