Markedskommentar - 3. kvartal 2021

Markedskorrektion i tredje kvartal
Starten af tredje kvartal 2021 blev overordnet en god måned for investorer på de finansielle markeder, med generelt rigtigt pæne regnskaber fra virksomhederne. Men kvartalet bød også på en markedskorrektion. Det er første gang siden februar, at aktierne tabte værdi. Dette uafbrudte positive afkast over en 6 måneders periode har ikke været normalt, og er kun sket 12 gange over de seneste 150 år. Derfor ser vi også denne korrektion som en ganske normal markedsbevægelse. Vi mener ikke, at man skal lade sig ’’skræmme’ af de aktuelle negative tendenser på aktiemarkedet. Det er en relativt naturlig hændelse, og det er faktisk sjældent, at der skal de store begivenheder til for at igangsætte disse korrektioner.

Markedets tema har de seneste måneder været frygten for stigende renter, udviklingen af Covid-19 pandemien og Delta varianten samt nogle branchers problemer i forsyningskæderne. Generelt ser det ud til at selskaberne er kommet fornuftigt igennem Covid-19 udfordringerne og fortsat tjener rigtigt gode penge. Dette er selvom Corona virussens udvikling medførte nedlukninger af havne og generelle udfordringer med at få varer fragtet rundt. Det har dog kun ramt specifikke lande – og ikke markedet generelt. Antallet af nye smittede og omkomne på globalt plan, har også været nedadgående. Dermed ser den ’tredje bølge’ ud til at være toppet, og vil betyde at den fremtidige økonomiske vækst fortsat vil nyde godt af en stigende samfundsaktivitet, med den mindskende risiko for nedlukninger.

Starten af kvartalet bød på positive afkast på det fleste aktivklasser i porteføljen, og bedste afkast skulle igen findes på det globale aktiemarked, som fortsatte med at stige. Efter den gode start, præget af kursstigninger på aktiemarkedet samt relativt positive afkast på virksomhedsobligationer, så endte september som en afkastmæssigt trist måned. Det blev til negative afkast på næsten alle aktivklasser, og værst gik det ud over de globale aktiemarkeder. Men de stigende renter satte også aftryk på obligationskomponenterne. Traditionelle obligationer og specielt de nye obligationsmarkeder oplevede den stærkeste modvind, med deraf følgende negative afkast.


 

Afdelingen*

Benchmark

Forskel

Seneste kvartal

-0,60 %

0,20 %

-0,80 %

År til dato

4,54%

3,84 %

0,70 %

*Se afkasthistorik på fanen Afkast

Aktuelt
Vores overordnede risikoeksponering i porteføljerne har været relativ stabil, og vi startede kvartalet med uændret risiko, hvor vi fortsat var lidt afventende i forhold til at vores samlede proces skulle give et mere positivt signal. I august begyndte vi at se et mere og mere positivt signal fra vores investeringsproces, hvor mindre frygt for kraftigt stigende renter var den primære baggrund. Efter markedskorrektionen i september har vi valgt at øge risikoen i vores porteføljer, men det findes forsat plads til at øge risikoen yderligere.

Vær opmærksom på
Tidligere afkast skal ikke anses for at være retningsgivende for fremtidige afkast. Værdien og afkastet af Deres investering kan falde, og De kan ikke være sikker på at få hele det investerede beløb tilbage. Der beregnes normalt et gebyr ved køb og salg. Afdelingen kan investere i instrumenter i forskellige valutaer. Mindst 75% af formuen vil på ethvert tidspunkt være investeret i EUR eller valutakurssikret over for EUR. De skal være opmærksom på, at valutakursændringer kan påvirke Deres investering negativt. Det samme kan være tilfældet, hvis EUR ikke er Deres basisvaluta.
Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.