Markedskommentar - 1. kvartal 2022

Printvenlig PDF version

Årets første tre måneder har budt på en vanskelig start på investeringsåret 2022, med negative afkast på de fleste aktivklasser – herunder både globale aktier og danske obligationer. Det har med andre ord været et meget svært miljø at skabe positive porteføljeafkast i for investorerne på de finansielle markeder – også selvom aktiemarkedet er kommet pænt tilbage i løbet af marts.

Omikronvirussen, som var det store tema og spørgsmål ved indgangen af 2022, har kun med begrænset omfang sat sit præg på markedet i 1. kvartal (hårde nedlukninger i store byer/havne i Kina har dog resulteret i fornyet i pres på forsyningskæderne i marts). Derimod har de store samtaleemner på det finansielle marked været krigen i Ukraine og amerikansk pengepolitik.

Ruslands invasion af Ukraine har sat sit præg på de finansielle markeder med et forhøjet geopolitisk risikoniveau. Med andre ord er markederne fokuseret på, om konflikten har risiko for at brede sig til andre lande. Derudover betyder konflikten et opadgående pres på flere typer af råvarer (naturligvis specielt olie og naturgas, men også flere metaller). Det kommer på et tidspunkt, hvor flere vestlige lande allerede kæmper med at begrænse tendensen til stigende priser på flere niveauer.

Sanktioner rettet mod Rusland medførte som nævnt hastigt stigende råvarepriser, da Rusland er et centralt land i forhold produktion af olie, gas, korn og udvalgte industrimetaller. Udviklingen i råvarer har skabt yderligere pres på inflationsudviklingen, der i flere lande ligger på det højeste niveau i årtier. For at bekæmpe inflationsudviklingen har den amerikanske centralbank (FED) hævet renten for første gang siden 2018 og samtidigt signaleret behov for yderligere stramninger, hvilket har fastholdt presset på rentemarkedet.


 

Afdelingen*

Benchmark

Forskel

Seneste kvartal

-5,66 %

-5,00 %

-0,66 %

År til dato

-5,66 %

-5,00 %

-0,66%

*Se afkasthistorik på fanen Afkast


Aktuelt
Vi forventer, at markedsmiljøet det kommende kvartal fortsat vil være præget af aftagende vækst og udsigt til pengepolitiske stramninger, hvilket kendetegner den modne konjunkturfase. Det betyder derfor, at vi som investorer stadigt bør indstille os på, at tendensen med markedsudsving og korrektioner, som vi har oplevet i 1. kvartal, fortsætter den kommende periode.

Udviklingen i 1. kvartal med fortsat stigende renter og råvarepriser, fortsat høj inflation og svagere vækstindikatorer er blevet mindre understøttende for risikofyldte aktiver på længere sigt. Vi fastholder dog indtil videre en moderat øget eksponering mod aktier og holder nøje øje med, om væksten aftager hurtigere end forventet, hvilket vil være negativt for aktier.

Vær opmærksom på
Tidligere afkast skal ikke anses for at være retningsgivende for fremtidige afkast. Værdien og afkastet af Deres investering kan falde, og De kan ikke være sikker på at få hele det investerede beløb tilbage. Der beregnes normalt et gebyr ved køb og salg. Afdelingen kan investere i instrumenter i forskellige valutaer. Mindst 75% af formuen vil på ethvert tidspunkt være investeret i EUR eller valutakurssikret over for EUR. De skal være opmærksom på, at valutakursændringer kan påvirke Deres investering negativt. Det samme kan være tilfældet, hvis EUR ikke er Deres basisvaluta.
Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.