Markedskommentar - 2. kvartal 2021

Stigende markedsrenter og vaccineudrulning

Markedets helt store tema har de seneste måneder været de stigende markedsrenter – specielt de lange renter. Vi kan imidlertid konstatere, at det ikke har kunnet slå benene væk under aktiemarkedet, hvor nogle tilmed har sat nye toppe. Vi er generelt ikke bekymrede, når rentestigninger kommer i forbindelse med bedre makroøkonomiske nøgletal og stigende vækstforventninger, men det er naturligvis relevant at forholde sig til, om markedet har nået et punkt, hvor alle gode nyheder på kort sigt er inddiskonteret.

De positive vækstforventninger er senest blevet forstærket som en naturlig konsekvens af en fortsat succesfuld vaccineudrulning. Med til de meget positive vækstforventninger hører fortsat også, at de finanspolitiske stimulanser bliver ved med at supportere økonomierne – senest en massiv infrastruktur-pakke i USA.

Aktiemarkedet faldt i kvartalets begyndelse, men har leveret positive afkast i februar og marts. Senest har afkastene for en dansk investor været understøttet af en stigning i dollaren på ikke mindre end 3,98% i marts. De nye markeder havde i lyset af stigende renter og en stærkere dollar en svær kvartalsafslutning og kunne ikke helt følge udviklingen på de udviklede markeder.

På rentesiden var der ikke de store afkast at rapportere om. De stigende amerikanske renter ramte dog nye obligationsmarkeder i USD, som dermed endte med et negativt afkast.

 

Afdelingen*

Benchmark

Forskel

Seneste kvartal

1,01 %

0,22 %

0,79 %

År til dato

1,01 %

0,22 %

0,79 %

*Se afkasthistorik på fanen Afkast


Aktuelt
Vi øgede aktieandelen i begyndelsen af marts, og det har været en fornuftig beslutning. Senest har vi imidlertid valgt at reducere eksponeringen til fordel for traditionelle obligationer. Beslutningen bygger på et mindre positivt signal fra vores samlede investeringsproces. Vores vækstindikator er stadig i en attraktiv fase og den langsigtede trend er fortsat positiv, men momentum er aftagende og stemningen blandt markedets aktører er blevet grådig.
 
Markedet fremstår overophedet på den korte bane, og som nævnt ovenfor er mange gode nyheder allerede inddiskonteret. Vores holdning om, at positionering mod aktier fortsat ser interessant ud, når vi kigger langsigtet, er imidlertid uændret og vi vil øge aktieandelen igen, når markedsstemningen normaliseres og/eller vækstens momentum genetableres. 


Vær opmærksom på
Tidligere afkast skal ikke anses for at være retningsgivende for fremtidige afkast. Værdien og afkastet af Deres investering kan falde, og De kan ikke være sikker på at få hele det investerede beløb tilbage. Der beregnes normalt et gebyr ved køb og salg. Afdelingen kan investere i instrumenter i forskellige valutaer. Mindst 75% af formuen vil på ethvert tidspunkt være investeret i EUR eller valutakurssikret over for EUR. De skal være opmærksom på, at valutakursændringer kan påvirke Deres investering negativt. Det samme kan være tilfældet, hvis EUR ikke er Deres basisvaluta.
Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.