Markedskommentar - 3. kvartal 2022

Printvenlig PDF version

Centralbankernes forsøg på at bekæmpe de højeste inflationsniveauer i flere årtier satte dagsorden på de finansielle markeder i 3. kvartal. I løbet af kvartalet hævede den europæiske centralbank (ECB) således renten fra -0,50% til 0,75% og afsluttede dermed næsten et årti med negative renter. I USA gik den amerikanske centralbank (FED) også aggressivt til værks og hævede renten fra 1,75% til 3,25% - samtidig med en påbegyndt reduktion af de obligationer, der blev støtteopkøbt under corona-krisen.

Generelt har centralbanker verden over travlt med at stramme pengepolitikken. Sandsynligvis for at undgå tendensen fra 70´erne, hvor høje inflationsniveauer medførte højere lønkrav og dermed startede en negativ spiral, der førte til endnu højere inflationsniveau. Her og nu virker det til, at centralbankernes fokus er rettet mod inflationsbekæmpelse – også selvom det sker på bekostning af en nedgang i væksten.

Indtil midten af august var det markedets forhåbning, at centralbankerne med afsæt i den aftagende vækstudvikling i 1. halvår, ville gå mindre aggressivt til værks i forhold til renteforhøjelser. Det udmøntede sig i faldende renter, hvilket gav et pænt comeback til aktiemarkedet. Den vurdering blev kraftigt revideret efter det årlige møde for centralbanker i august i USA. Her gjorde både FED og ECB det klart, at inflationsbekæmpelse aktuelt har højeste prioritet, hvilket på ny gav stigende renter og lagde pres på aktiemarkedet i resten af kvartalet.


 

Afdelingen*

Benchmark

Forskel

Seneste kvartal

-4,73%

-4,39%

-0,34%

År til dato

-19,46%

-17,82%

-1,64%

*Se afkasthistorik på fanen Afkast


Aktuelt
Vi øgede vores aktieeksponering mod slutningen af juni, men reducerede den allerede igen i starten af august efter, at markedsstemningen i løbet af blot en måned var gået fra pessimisme til optimisme. Ved indgangen til 4. kvartal er de finansielle markeder igen drevet af pessimisme med udsigt til høj inflation, pengepolitiske stramninger, aftagende vækst og geopolitiske spændinger med krigen i Ukraine. På samme måde som i juni har det gjort både aktier og obligationer mere attraktive. Ligesom i juni overvejer vi derfor muligheden for at justere porteføljens sammensætning og mere specifikt aktieandelen.

Vær opmærksom på
Tidligere afkast skal ikke anses for at være retningsgivende for fremtidige afkast. Værdien og afkastet af Deres investering kan falde, og De kan ikke være sikker på at få hele det investerede beløb tilbage. Der beregnes normalt et gebyr ved køb og salg. Afdelingen kan investere i instrumenter i forskellige valutaer. Mindst 75% af formuen vil på ethvert tidspunkt være investeret i EUR eller valutakurssikret over for EUR. De skal være opmærksom på, at valutakursændringer kan påvirke Deres investering negativt. Det samme kan være tilfældet, hvis EUR ikke er Deres basisvaluta.
Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.