Markedskommentar - 3. kvartal 2023

Printvenlig PDF version

Opdateret 31.12.2023

Markedsudvikling
2023 blev et rigtig godt investeringssår. For globale aktieinvestorer blev året endda ekstraordinært godt med pæne tocifrede afkast. Danske obligationer har også haft et rigtig godt år, uden dog helt at kunne følge med globale aktier gennem hele 2023.
Ser vi isoleret på 4. kvartal er der dog ikke stor forskel på afkastet mellem obligationer og aktier. Både aktier og obligationer har haft medvind i årets sidste måneder.
Forventning om lavere renter i 2024 har fået både de 10-årige amerikanske- og tyske renter til at falde mere end 1%-point fra toppen på henholdsvis 5% og 3% i oktober. For aktiemarkedet var de høje renter i oktober blevet et tiltagende bekymringspunkt i forhold til, om det ville presse den økonomiske vækst ud over kanten. Derfor er de faldende renter blevet taget rigtig godt imod af aktiemarkedet de sidste par måneder af 2023.
Baggrunden for den pludselige vending på rentemarkedet skal i høj grad tilskrives signaler fra centralbankerne om, at inflationen er toppet og under kontrol, hvilket endda kan give plads til at sænke renten i 2024.

Afkast
Både aktier og obligationer steg markant i 4. kvartal.
Aktier havde en rigtig fin afslutning på 2023. Afkastet var bredt funderet, dog skal det bemærkes at nye aktiemarkeder ikke helt kunne følge med det globale aktiemarked i kvartalet.
4. Kvartal gav et forholdsvis markant stemningsskift på obligationsmarkederne med faldende renter til følge. Netop de faldende renter resulterede i meget flotte obligationsafkast.

 

Afdelingen*

benchmark

Forskel

Seneste kvartal

6,01%

6,36%

-0,36%

År til dato

7,98%

7,87%

0,12%

*Se afkasthistorik på fanen Afkast

Aktuelt
Efter de kraftige stigninger på aktiemarkederne i november og december, er stemningen på aktiemarkedet steget markant. Vi mener at den aktuelle meget positive stemning på aktiemarkedet er blevet for ekstrem, hvilket gør aktiemarkedet sårbart for negative nyheder på kort sigt.
Vi har derfor valgt at ”lette foden fra speederen” og reducere vores aktieandel en anelse i porteføljerne i begyndelsen af januar.
I den kommende periode ser vi muligheder for både at hæve og sænke aktieandelen, men afventer klarer signaler på retningen, før vi agerer yderligere i porteføljerne.

Vær opmærksom på
Tidligere afkast skal ikke anses for at være retningsgivende for fremtidige afkast. Værdien og afkastet af Deres investering kan falde, og De kan ikke være sikker på at få hele det investerede beløb tilbage. Der beregnes normalt et gebyr ved køb og salg. Afdelingen kan investere i instrumenter i forskellige valutaer. Mindst 75% af formuen vil på ethvert tidspunkt være investeret i EUR eller valutakurssikret over for EUR. De skal være opmærksom på, at valutakursændringer kan påvirke Deres investering negativt. Det samme kan være tilfældet, hvis EUR ikke er Deres basisvaluta.
Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.