Afvikling af syv afdelinger

Der indstilles forslag til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Jyske Invest International om afvikling af afdelingerne:

  • Jyske Invest Danish Bonds CL
  • Jyske Invest Emerging Market Bonds CL
  • Jyske Invest Emerging Local Market Bonds CL
  • Jyske Invest Emerging Market Equities CL
  • Jyske Invest Income Strategy CL
  • Jyske Invest Balanced Strategy (NOK) CL
  • Jyske Invest Aggressive Strategy (binavn – Jyske Invest Favourite Equities) CL

ved likvidation.

Efterspørgslen efter beviser har været og forventes fortsat at være faldende for afdelingerne.

Det er bestyrelsens vurdering, at den manglende formuestørrelse gør det svært for rådgiver at implementere den tiltænkte investeringsstrategi, hvorfor det er i investorernes interesse at afdelingerne ophører. Derfor bliver det indstillet at lukke afdelingen i løbet af foråret 2023. 

Afviklingen er betinget af generalforsamlingens godkendelse.

Hvad betyder det for investorerne i afdelingen?

For investorer med beviser i de ophørende afdelinger medfører det, at deres beviser bliver indløst, og provenuet fra salget bliver sat ind på investorernes konti. Indløsningen vil ske til den kurs, som beviserne har på opgørelsesdagen.

Afviklingen bliver indstillet til vedtagelse på en ekstraordinær generalforsamling den 8. februar 2023. Proklama forventes at løbe til og med 9. maj 2023.

Hvis den ekstraordinære generalforsamling vedtager forslaget om likvidation vil investorerne i tre måneder ikke kunne afhænde sine investeringsforeningsbeviser, hvorfor Jyske Invest Fund Management A/S allerede nu anbefaler investorerne at kontakte deres finansielle rådgiver.

Hvornår sker det?

Vi forventer at kunne følge nedenstående tidsplan.

  • Den 8. februar 2023: Der lukkes for emission og indløsning for afdelingerne
  • Den 09. maj 2023: Opgørelsesdagen – bevisernes værdi ved slutningen af dagen afgør, hvilken værdi der udbetales
  • Den 12. maj 2023: VP Securities kører afviklingen i deres systemer
Afdelingsnavn ISIN-kode Afviklingskurs Dato
Jyske Invest Danish Bonds CL DK0016260003

Jyske Invest Emerging Market Bonds CL DK0016272446

Jyske Invest Emerging Local Market Bonds CL DK0060009751

Jyske Invest Emerging Market Equities CL DK0016260193

Jyske Invest Income Strategy CL DK0016261670

Jyske Invest Balanced Strategy (NOK) CL DK0060129815

Jyske Invest Aggressive Strategy (binavn – Jyske Invest Favourite Equities) CL DK0016262488
(DK0060005924)


Spørg din rådgiver

Har du beviser i en af de ophørende afdelinger, kan du kontakte din investeringsrådgiver for at høre nærmere om, hvilke afdelinger der kan være interessante for dig i stedet.

Mere information

Vi opdaterer løbende hjemmesiden med mere information om ændringerne.