Afvikling af syv afdelinger

Generalforsamling i Investeringsforeningen Jyske Invest International har vedtaget afvikling af syv afdelinger:

  • Jyske Invest Danish Bonds CL
  • Jyske Invest Emerging Market Bonds CL
  • Jyske Invest Emerging Local Market Bonds CL
  • Jyske Invest Emerging Market Equities CL
  • Jyske Invest Income Strategy CL
  • Jyske Invest Balanced Strategy (NOK) CL
  • Jyske Invest Aggressive Strategy (binavn – Jyske Invest Favourite Equities) CL

Efterspørgslen efter beviser har været og forventes fortsat at være faldende for afdelingerne.

Det er bestyrelsens vurdering, at den manglende formuestørrelse gør det svært for rådgiver at implementere den tiltænkte investeringsstrategi, hvorfor det er i investorernes interesse at afdelingerne ophører. Derfor blev det indstillet at lukke afdelingerne i løbet af foråret 2023. 

Hvad betyder det for investorerne i afdelingen?

For investorer med beviser i de ophørende afdelinger medfører det, at deres beviser bliver indløst, og provenuet fra salget bliver sat ind på investorernes konti. Indløsningen vil ske til den kurs, som beviserne har på opgørelsesdagen.

Afviklingen blev indstillet til vedtagelse på en ekstraordinær generalforsamling den 8. februar 2023. Proklama forventes at løbe til og med 9. maj 2023. 

Hvornår sker det?

Vi forventer at kunne følge nedenstående tidsplan.

  • Den 8. februar 2023: Der lukkes for emission og indløsning for afdelingerne
  • Den 09. maj 2023: Opgørelsesdagen – bevisernes værdi ved slutningen af dagen afgør, hvilken værdi der udbetales
  • Den 12. maj 2023: VP Securities kører afviklingen i deres systemer
Afdelingsnavn ISIN-kode Afviklingskurs Valuta Dato
Jyske Invest Danish Bonds CL DK0016260003 223,306609
DKK 09.05.2023
Jyske Invest Emerging Market Bonds CL DK0016272446 418,340397
EUR 09.05.2023
Jyske Invest Emerging Local Market Bonds CL DK0060009751 166,345369
EUR 09.05.2023
Jyske Invest Emerging Market Equities CL DK0016260193 210,358572
EUR
09.05.2023
Jyske Invest Income Strategy CL DK0016261670 41,816195
EUR
09.05.2023
Jyske Invest Balanced Strategy (NOK) CL DK0060129815 13,38462
EUR
09.05.2023
Jyske Invest Aggressive Strategy (binavn – Jyske Invest Favourite Equities) CL DK0016262488
(DK0060005924)
174,584429
EUR
09.05.2023

Spørg din rådgiver

Har du beviser i en af de ophørende afdelinger, kan du kontakte din investeringsrådgiver for at høre nærmere om, hvilke afdelinger der kan være interessante for dig i stedet.

Mere information

Vi opdaterer løbende hjemmesiden med mere information om ændringerne.