Afvikling af en afdeling

Generalforsamlingen i Jyske Invest International har besluttet afvikling af afdelingen Jyske Invest Indian Equities CL ved likvidation.

Efterspørgslen efter beviser har været og forventes fortsat at være faldende for afdelingen. Det er bestyrelsens vurdering, at såvel afdelingens ophør, som at det sker ved likvidation, er i investorernes interesse. Derfor blev det indstillet at lukke afdelingen inden udgangen af 2022.

Hvad betyder det for investorerne afdelingen?

For investorer med beviser i den ophørende afdeling medfører det, at deres beviser bliver indløst, og provenuet fra salget bliver sat ind på investorernes konti. Indløsningen vil ske til den kurs, som beviserne har på opgørelsesdagen.

Afviklingen blev indstillet og vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling den 16. september 2022. Proklama forventes at løbe til og med 19. december 2022.

Hvornår sker det?

Vi forventer at kunne følge nedenstående tidsplan 

  • Den 16. september 2022: Der lukkes for emission og indløsning i afdelingen.
  • Den 19. december 2022: Opgørelsesdagen – bevisernes værdi ved slutningen af børsdagen afgør, hvilken værdi der udbetales.
  • Den 22. december 2022: VP Securities kører afviklingen i deres systemer.
Afdelingsnavn ISIN-kode Afviklingskurs Dato
Jyske Invest Indian Equities CL DK0016270820 562.481768 EUR
19.12.2022

Spørg din rådgiver

Har du beviser i en af den ophørende afdeling, kan du kontakte din investeringsrådgiver for at høre nærmere om, hvilke afdelinger der kan være interessante for dig i stedet.

Mere information

Vi opdaterer løbende hjemmesiden med mere information om ændringerne.