Afvikling af tolv afdelinger

Generalforsamlingen i Jyske Invest International har vedtaget forslag om afvikling af tolv afdelinger:

 • Jyske Invest Swedish Bonds CL
 • Jyske Invest British Bonds CL
 • Jyske Invest Dollar Bonds CL
 • Jyske Invest European Bonds CL
 • Jyske Invest Favourite Bonds CL
 • Jyske Invest High Grade Corporate Bonds CL
 • Jyske Invest Danish Equities CL
 • Jyske Invest German Equities CL
 • Jyske Invest US Equities CL
 • Jyske Invest Chinese Equities CL
 • Jyske Invest European Equities CL
 • Jyske Invest Far Eastern Equities CL

Efterspørgslen på beviser har været faldende for afdelingerne, hvis formue i dag er forholdsvis lille. Derfor blev det indstillet at lukke de tolv afdelinger i løbet af marts 2020. 

Den 15. januar 2020 har Finanstilsynet givet tilladelse til, at investeringsforeningen kan påbegynde afvikling af de 12 afdelinger.

Hvad betyder det for medlemmerne i de tolv afdelinger?

For investorer med beviser i de ophørende afdelinger medfører det, at deres beviser bliver indløst, og provenuet fra salget bliver sat ind på investorernes konti. Indløsningen vil ske til den kurs, som beviserne har på opgørelsesdagen.

Afviklingen blev indstillet til vedtagelse på en ekstraordinær generalforsamling den 6. januar 2020. Proklama forventes at løbe til og med 6. april 2020.

Hvornår sker det?

Vi forventer at kunne følge nedenstående tidsplan.

 • Den 19. marts 2020: Suspension for handel med beviser indtil afviklingen finder sted.
 • Den 24. marts 2020: Opgørelsesdagen – bevisernes værdi ved slutningen af dagen afgør, hvilken værdi der udbetales.
 • Den 26. marts 2020: VP Securities kører afviklingen i deres systemer.
 • Den 27. marts 2020: Beviserne figurerer ikke længere i investorernes depoter, og pengene går ind på investorernes konto.

Handel med beviser i de ophørende afdelinger vil være suspenderet fra og med torsdag den 19. marts 2020.

Slutopgørelse

Opgørelsen af afdelingernes slutværdi er nu blevet gennemført og afviklingerne er kørt af Værdipapircentralen. Afviklingskurserne og valuta kan ses i tabellen nedenfor.

Afdelingsnavn ISIN-kode Afviklingskurs        Dato

Jyske Invest Swedish Bonds CL

DK0016260276

 327,477315 SEK

27.03.2020 

Jyske Invest British Bonds CL

DK0016259856

 463,837881 EUR

 27.03.2020

Jyske Invest Dollar Bonds CL

DK0016260359

 244,847805 EUR

 27.03.2020

Jyske Invest European Bonds CL

DK0016261837

 49,760423 EUR

27.03.2020 

Jyske Invest Favourite Bonds CL

DK0060137164

 156,559121 EUR

 27.03.2020

Jyske Invest High Grade Corporate Bonds CL

DK0060194207

 138,456515 EUR

27.03.2020 

Jyske Invest Danish Equities CL

DK0016260789

 618,932188 DKK

27.03.2020 

Jyske Invest German Equities CL

DK0016260433

 110,991856 EUR

27.03.2020 

Jyske Invest US Equities CL

DK0016261167

 185,143311 EUR

27.03.2020 

Jyske Invest Chinese Equities CL

DK0016262801

 416,877504 EUR

27.03.2020 

Jyske Invest European Equities CL

DK0016261084

 116,865567 EUR

27.03.2020 

Jyske Invest Far Eastern Equities CL

DK0016260946

 607,537019 EUR

27.03.2020

Spørg din rådgiver

Har du beviser i en af de ophørende afdelinger, kan du kontakte din investeringsrådgiver for at høre nærmere om, hvilke afdelinger der kan være interessante for dig i stedet.

Mere information

Vi opdaterer løbende hjemmesiden med mere information om ændringerne.