Afvikling af fire afdelinger

Efterspørgslen på beviser i Jyske Invest Turkish Equities CL, Jyske Invest Russian Equities CL, Jyske Invest Japanese Equities CL og Jyske Invest Latin American Equities CL har længe været faldende og derfor indstiller vi at lukke de fire afdelinger i løbet af marts 2016.

Omkostningerne er blevet for høje

Den lave efterspørgsel på beviser i de ovennævnte afdelinger betyder, at omkostningerne til administration af afdelingerne er blevet for høje. Vi har derfor vurderet, at det er i medlemmernes interesse at lukke de fire afdelinger.

Hvad betyder det for medlemmerne i de fire afdelinger?

For medlemmer med beviser i de ophørende afdelinger medfører det, at deres beviser bliver indløst, og provenuet fra salget bliver sat ind på medlemmernes konto. Indløsningen vil ske til den kurs, som beviserne har på indløsningsdagen.

Ændringerne blev vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling den 14. december 2015. Proklama løber herefter til 15. marts 2016.

Hvornår sker det?

  • Den 10. marts 2016: Suspension for handel med beviser indtil afviklingen finder sted.
  • Den 15. marts 2016: Opgørelsesdagen – bevisernes værdi ved slutningen af dagen afgør, hvilken værdi der udbetales.
  • Den 17. marts 2016: Værdipapircentralen kører afviklingen i deres systemer.
  • Den 18. marts 2016: Beviserne figurerer ikke længere i investorernes depoter, og pengene går ind på investorernes konto.

Handel med beviser i de ophørende afdelinger vil være suspenderet fra og med torsdag den 10. marts 2016.

Slutopgørelse

Opgørelsen af afdelingernes slutværdi er nu blevet gennemført og afviklingerne er kørt af Værdipapircentralen.
Afviklingskurserne kan ses i tabellen nedenfor.

Afdelingsnavn ISIN-kode Afviklingskurs Dato
Jyske Invest Turkish Equities DK0060009835 99,352357 EUR 18.03.2016
Jyske Invest Latin American Equities DK0016261241 270,774063 EUR 18.03.2016
Jyske Invest Russian Equities DK0016261324 298,6078825 EUR 18.03.2016
Jyske Invest Japanese Equities DK0016260516 58,981160 EUR 18.03.2016

Spørg din rådgiver

Har du beviser i en af de ophørende afdelinger, kan du kontakte din investeringsrådgiver for at høre nærmere om, hvilke afdelinger der kan være interessante for dig i stedet.

Mere information

Vi opdaterer løbende hjemmesiden med mere information om ændringerne.

Downloads