Afvikling og fusion af afdelinger

Vi lukker to afdelinger

Den 23. august 2012 lukker vi Jyske Invest Swedish Equities og Jyske Invest Global Real Estate Equities. Årsagen til at vi ønsker at lukke de to afdelinger er, at efterspørgslen på beviser i afdelingerne længe har været faldende.

Omkostningerne er blevet for høje 

Den lave efterspørgsel på beviser i Swedish Equities og Global Real Estate Equities betyder, at omkostningerne til administration af afdelingerne er blevet for høje. Vi har derfor vurderet, at det vil være i medlemmernes interesse at lukke de to afdelinger og tilbyde medlemmerne at komme over i en større afdeling med flere medlemmer til at dele omkostningerne. 

Hvad betyder det for medlemmerne i de to afdelinger? 

For medlemmer med beviser i de to afdelinger betyder lukningerne, at deres beviser bliver indløst den 23. august 2012. Herefter gøres afdelingerne op, og medlemmerne vil kunne se provenuet fra indløsningen af deres beviser på deres konto den 28. august. Registreringen på kontoen kan enten stå som et konkret beløb, eller som en foreløbig registrering. Det afhænger af det enkelte medlems pengeinstitut.

Spørg din rådgiver 

Hvis du er medlem i en af de to afdelinger, kan du kontakte din rådgiver for at høre nærmere om, hvilke afdelinger der kan være interessante for dig i stedet. 

Mere information 

Vi vil løbende opdatere hjemmesiden med mere information om ændringerne.

Yderligere information

Indkaldelse til 2. ekstraordinær generalforsamling

Udgående afdelinger Afviklingskurs Dato Data på udgåede afdelinger
Afdelinger ISIN-kode      
Jyske Invest Swedish Equities DK0016260862 SEK 235,11 23.08.2012 PDF af afdelingens profil-side
Jyske Invest Global Real Estate Equties DK0060073922 EUR 83,92 23.08.2012 PDF af afdelingens profil-side

Omdannelse af Jyske Invest Eastern European Equities

Finanstilsynet i Danmark har godkendt omdannelsen af Jyske Invest Eastern European Equities til Jyske Invest Russian Equities. Fremover er afdelingens navn derfor Jyske Invest Russian Equities, og dens investeringsunivers er russiske aktier.

Med omdannelsen ændrer afdelingen investeringsstrategi, men ændringen er begrænset, da afdelingen allerede før omdannelsen indeholdt 2/3 russiske aktier. Omdannelsen har ingen praktisk betydning for investorerne i afdelingen, bortset fra at afdelingen har ændret navn og investeringsstrategi.

Yderligere information

Indkaldelse til 2. ekstraordinær generalforsamling