Afdelinger

Jyske Invest afdelinger

Strategiafdelinger

Afdeling Morningstar Risiko Indre værdi Ændring År til dato
DK0016261670
49,42 EUR -0,02% 3,25 %
DK0016262058
184,94 EUR -0,55% 0,04 %
DK0060729259
118,76 USD -0,32% 1,03 %
DK0060729333
112,21 GBP -0,31% 1,08 %
DK0060238194
145,56 GBP -0,90% -0,93 %
DK0060129815
155,66 NOK -1,44% -1,64 %
DK0016262132
155,31 EUR -1,45% -1,48 %
DK0060656197
118,01 USD -1,29% -0,58 %
DK0060004794
184,73 EUR -1,59% -3,54 %
DK0016262215
124,63 EUR -2,28% -6,74 %
Indre værdi opdateret 21.09.2020.
Morningstar opdateret 20.09.2020.
År til dato opdateret 21.09.2020. Se forklaring på kolonner

Aktieafdelinger

Afdeling Morningstar Risiko Indre værdi Ændring År til dato
DK0016270820
454,10 USD -3,40% 4,37 %
DK0016259930
316,87 USD -2,61% -5,38 %
DK0060512358
148,60 USD -2,56% -4,14 %
DK0016260193
271,42 USD -2,47% -1,43 %
DK0016262488
126,89 EUR -2,30% -11,58 %
Indre værdi opdateret 21.09.2020.
Morningstar opdateret 20.09.2020.
År til dato opdateret 21.09.2020. Se forklaring på kolonner

Obligationsafdelinger

Afdeling Morningstar Risiko Indre værdi Ændring År til dato
DK0016260003
266,48 DKK 0,02% 0,31 %
DK0016272446
550,38 USD -0,45% 0,97 %
DK0016261910
304,35 EUR -0,45% -0,62 %
DK0060009751
164,62 EUR -0,78% -9,48 %
DK0016262728
217,08 EUR -0,99% -0,01 %
Indre værdi opdateret 21.09.2020.
Morningstar opdateret 20.09.2020.
År til dato opdateret 21.09.2020. Se forklaring på kolonner

Oplysninger

Oplysninger i tabellerne om indre værdi, ændringer mv. er alene vejledende og angives, ligesom de øvrige oplysninger, uden ansvar for Jyske Invest International. Oplysningerne kan være fejlbehæftede, eksempelvis som følge af systemnedbrud, driftsfejl eller forsinkelser med datalevering fra eksterne leverandører af kurser mv.

Morningstar

Morningstar Rating tager udgangspunkt i det afkast, en afdeling har præsteret set i forhold til andre afdelinger i samme kategori. En Morningstar rating beregnes for tre, fem og ti år.

Læs mere Morningstar ratings

Indre værdi

Indre værdi på denne side opdateres som udgangspunkt kun på danske bankdage.

Handelsværdien på andelene i Jyske Invest International bestemmes ud fra den indre værdi på andelene. Den indre værdi er udtryk for den regnskabsmæssige værdi af investeringerne (værdipapirer mv.) i afdelingen (per udstedt andel). Ændring i indre værdi beregnes som aktuel indre værdi i forhold til indre værdi ca. kl. 12.00 CET bankdagen før. Den regnskabsmæssige værdi af investeringerne ændrer sig i løbet af dagen, når aktie- og obligationskurser mv. stiger eller falder.

Under normale omstændigheder vil ordrer modtaget inden kl. 12.00 CET blive afviklet til dagens indre værdi, som offentliggøres efter kl. 13.00 CET. Ordrer modtaget efter kl. 12.00 CET vil blive afviklet til den indre værdi, der offentliggøres den efterfølgende bankdag.

Jyske Invest International anvender modificeret enkeltprismetode ved indtrædelse og udtrædelse. Det betyder, at indre værdi justeres med et gebyr. Omkostningernes størrelse er anført i prospektet som max. satser under hver afdeling.

År-til-dato

År til dato – viser afkastet fra den 1. januar i år til den senest officielle indre værdi beregnet på baggrund af gårsdagens lukkekurser. Det vil sige, at denne visning bliver kun opdateret én gang dagligt. Afkastet beregnes således IKKE på baggrund af den indre værdi der vises i ovenstående tabel.

Afvikling og fusion

Læs mere om afviklinger og fusioner i Jyske Invest International