Afdelinger

Jyske Invest afdelinger

Strategiafdelinger

Afdeling Morningstar Risiko Indre værdi Ændring År til dato
DK0016261670
49,62 EUR 0,05% 3,70 %
DK0016262058
189,52 EUR -0,33% 2,19 %
DK0060729259
121,90 USD 0,08% 3,37 %
DK0060729333
115,01 GBP 0,06% 3,27 %
DK0060238194
151,29 GBP 0,26% 2,34 %
DK0060129815
162,03 NOK 0,05% 1,52 %
DK0016262132
161,75 EUR -0,10% 1,98 %
DK0060656197
123,39 USD 0,10% 3,07 %
DK0060004794
195,35 EUR 0,11% 1,06 %
DK0016262215
134,17 EUR 0,31% -1,05 %
Indre værdi opdateret 25.11.2020.
Morningstar opdateret 24.11.2020.
År til dato opdateret 25.11.2020. Se forklaring på kolonner

Aktieafdelinger

Afdeling Morningstar Risiko Indre værdi Ændring År til dato
DK0016270820
504,06 USD -1,25% 12,03 %
DK0016259930
347,40 USD 0,14% 2,00 %
DK0060512358
156,31 USD 0,03% -0,80 %
DK0016260193
308,40 USD -0,43% 9,64 %
DK0016262488
137,49 EUR 0,04% -5,43 %
Indre værdi opdateret 25.11.2020.
Morningstar opdateret 24.11.2020.
År til dato opdateret 25.11.2020. Se forklaring på kolonner

Obligationsafdelinger

Afdeling Morningstar Risiko Indre værdi Ændring År til dato
DK0016260003
267,20 DKK 0,24% 0,52 %
DK0016272446
568,79 USD 0,61% 3,61 %
DK0016261910
313,13 EUR 1,03% 1,89 %
DK0060009751
168,23 EUR 0,19% -7,22 %
DK0016262728
224,89 EUR 1,11% 2,53 %
Indre værdi opdateret 25.11.2020.
Morningstar opdateret 24.11.2020.
År til dato opdateret 25.11.2020. Se forklaring på kolonner

Oplysninger

Oplysninger i tabellerne om indre værdi, ændringer mv. er alene vejledende og angives, ligesom de øvrige oplysninger, uden ansvar for Jyske Invest International. Oplysningerne kan være fejlbehæftede, eksempelvis som følge af systemnedbrud, driftsfejl eller forsinkelser med datalevering fra eksterne leverandører af kurser mv.

Morningstar

Morningstar Rating tager udgangspunkt i det afkast, en afdeling har præsteret set i forhold til andre afdelinger i samme kategori. En Morningstar rating beregnes for tre, fem og ti år.

Læs mere Morningstar ratings

Indre værdi

Indre værdi på denne side opdateres som udgangspunkt kun på danske bankdage.

Handelsværdien på andelene i Jyske Invest International bestemmes ud fra den indre værdi på andelene. Den indre værdi er udtryk for den regnskabsmæssige værdi af investeringerne (værdipapirer mv.) i afdelingen (per udstedt andel). Ændring i indre værdi beregnes som aktuel indre værdi i forhold til indre værdi ca. kl. 12.00 CET bankdagen før. Den regnskabsmæssige værdi af investeringerne ændrer sig i løbet af dagen, når aktie- og obligationskurser mv. stiger eller falder.

Under normale omstændigheder vil ordrer modtaget inden kl. 12.00 CET blive afviklet til dagens indre værdi, som offentliggøres efter kl. 13.00 CET. Ordrer modtaget efter kl. 12.00 CET vil blive afviklet til den indre værdi, der offentliggøres den efterfølgende bankdag.

Jyske Invest International anvender modificeret enkeltprismetode ved indtrædelse og udtrædelse. Det betyder, at indre værdi justeres med et gebyr. Omkostningernes størrelse er anført i prospektet som max. satser under hver afdeling.

År-til-dato

År til dato – viser afkastet fra den 1. januar i år til den senest officielle indre værdi beregnet på baggrund af gårsdagens lukkekurser. Det vil sige, at denne visning bliver kun opdateret én gang dagligt. Afkastet beregnes således IKKE på baggrund af den indre værdi der vises i ovenstående tabel.

Afvikling og fusion

Læs mere om afviklinger og fusioner i Jyske Invest International