Ønsker du at klage?

Ønsker du at klage over egne konti og depoter eller forhold omkring dine investeringer hos Jyske Invest, så kontakt din bank og din daglige bankrådgiver.


Du har også mulighed for at klage til Jyske Invest:

Jyske Invest Fund Management A/S
Vestergade 8-16
8600 Silkeborg
Danmark
Att.: Direktøren
Mrk.: ”Klage”
Email: [email protected]


Yderligere klagemulighed

Får du ikke medhold i din klage, kan du henvende dig til Det finansielle ankenævn. Det er Forbrugerrådet og Investeringsfondsbranchen, der står bag ankenævnet. Klagegebyret er pt. 200 kr. 

Skriv til:

Sekretariatet for de finansielle ankenævn
St. Kongensgade 62, 2. sal
1264 København K
[email protected]

 

Telefon: 35 43 63 33
https://fanke.dk