Bestyrelsen

Hans Frimor

Hans Frimor

Bestyrelsesformand, Professor

Valgperiode udløber:  2025

Hans Frimor har været bestyrelsesmedlem siden 2011, næstformand siden 2013 og bestyrelsesformand siden marts 2015. 

Hans Frimor er uddannet cand.merc. i finansiering og regnskab. Derudover har han en ph.d. i økonomi. Hans Frimor er professor ved Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi ved Syddansk Universitet i Odense. I perioden 1995 – 2017 var Hans Frimor ansat ved Copenhagen Business School, Syddansk Universitet, Aarhus Universitet samt ved University of Florida. Derudover har han i 17 år været officer af reserven både som kompagnichef og som operationsofficer på bataljonsniveau.


Jane Soli Preuthun

Jane Soli Preuthun

Næstformand, Investeringschef

Valgperiode udløber:  2025

Soli Preuthun har været bestyrelsesmedlem siden 2012 og næstformand siden marts 2015.

Soli Preuthun er cand.polit og har en  Master i Organisationspsykologi. Soli Preuthun var i perioden 2012-2016 investeringsdirektør i Bankpension, forinden var hun ansat i DIP (Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse) 1997-2012, først som porteføljeforvalter og siden som investeringschef. Siden oktober 2016 har hun været investeringschef i Lærerstandens Brandforsikring.


Bo Sandemann Rasmussen

Bo Sandemann Rasmussen

Bestyrelsesmedlem, Professor

Valgperiode udløber:  2025

Bo Sandemann Rasmussen har været bestyrelsesmedlem siden marts 2015.

Bo Sandemann Rasmussen er uddannet økonom og har en M.Sc. (Econ) fra London School of Economics og en Ph.D. i økonomi fra Aarhus Universitet. Siden 2003 har han været ansat som professor ved Institut for Økonomi på Aarhus Universitet. I perioden 2005-2015 var Bo Sandemann Rasmussen uafhængigt ekspertmedlem af Konkurrencerådet, og var i perioden 2013-2017 bestyrelsesmedlem i Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI). I offentligheden er Bo Sandemann Rasmussen kendt som flittig debattør af samfundsøkonomiske emner, og bliver hyppigt benyttet i både den skrevne og den elektroniske presse.


Bjarne Staael

Bjarne Staael

Bestyrelsesmedlem

Valgperiode udløber:  2025

Bjarne Staael er valgt ind i bestyrelsen i marts 2019.

Bjarne Staael er uddannet cand.merc. i finansiering og regnskabsvæsen. Han har 34 års beskæftigelse i den finansielle sektor, hvoraf han har haft ledelsesmæssigt ansvar i mere end 30 år. Bjarne Staael var direktør i foreningens Investeringsforvaltningsselskab Jyske Invest Fund Management A/S fra 2015-2018.


Bjarne Staael

Ulrik Lundsfryd

Bestyrelsesmedlem

Valgperiode udløber: 2025

Ulrik Lundsfryd er valgt ind i bestyrelsen i marts 2024.

Ulrik Lundsfryd har i perioden 2013-2024 været i bestyrelsen for Investeringsforeningen Handelsinvest, senest som næstformand, samt medlem af bestyrelsen i Handelsbanken Investeringsforvaltningsselskab A/S i 2016-2023. Han har også været formand for Bankrådet i Handelsbankens største filial i København i en årrække. Ulrik Lundsfryd er uddannet HD i Afsætningsøkonomi ved CBS, samt har gennemført Bestyrelsesuddannelse i Finansielle Virksomheder 2020, også på CBS. Siden 2012 har Ulrik Lundsfryd været direktør i UL Invest Holding ApS, der har investeret i en række selskaber indenfor særligt Renewable Energy, Cyber Security, samt Ejendomsudvikling både i Danmark og Tyskland. I perioden 1990-2011 arbejdede Ulrik Lundsfryd i K.W. Bruun-koncernen, fra år 2000 som adm. direktør.