Bestyrelsen

Hans Frimor

Hans Frimor

Bestyrelsesformand, Professor
Født:1964

Valgperiode udløber:  2021

Hans Frimor har været bestyrelsesmedlem siden marts 2011, næstformand siden marts 2013 og bestyrelsesformand siden marts 2015. 

Hans Frimor er uddannet cand.merc. i finansiering og regnskab. Derudover har han en ph.d. i økonomi. Hans Frimor er professor ved Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi ved Syddansk Universitet i Odense. I perioden 1995 – 2017 var Hans Frimor ansat ved Copenhagen Business School, Syddansk Universitet, Aarhus Universitet samt ved University of Florida. Derudover har han i 17 år været officer af reserven.


Jane Soli Preuthun

Jane Soli Preuthun

Næstformand, Investeringschef
Født:1960

Valgperiode udløber:  2021

Soli Preuthun har været bestyrelsesmedlem siden marts 2012 og næstformand siden marts 2015.

Soli Preuthun er oprindelig bankuddannet i Henriques Bank A/S. Derefter uddannede hun sig til cand.polit og arbejdede i en årrække som økonom ved Bjørnskov og Co. I 1997 blev hun ansat ved i DIP (Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse), først som porteføljeforvalter og siden 2001 som investeringschef. Fra 2012-16 var Soli Preuthun investeringsdirektør/underdirektør i Bank Pension. Siden oktober 2016 har hun været investeringschef i Lærerstandens Brandforsikring.


Bo Sandemann Rasmussen

Bo Sandemann Rasmussen

Bestyrelsesmedlem, Professor
Født:1960

Valgperiode udløber:  2021

Bo Sandemann Rasmussen har været bestyrelsesmedlem siden marts 2015.

Bo Sandemann Rasmussen er uddannet økonom og har en M.Sc. (Econ) fra London School of Economics og en Ph.D. i økonomi fra Aarhus Universitet. Siden 2003 har han været ansat som professor ved Institut for Økonomi på Aarhus Universitet. I perioden 2005-2015 var Bo Sandemann Rasmussen uafhængigt ekspertmedlem af Konkurrencerådet, og har siden 2013 været bestyrelsesmedlem i Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI).


Bjarne Staael

Bjarne Staael

Bestyrelsesmedlem
Født:1957

Valgperiode udløber:  2021

Bjarne Staael er valgt ind i bestyrelsen i marts 2019.

Bjarne Staael er uddannet cand.merc. i finansiering og regnskabsvæsen. Han har 34 års beskæftigelse i den finansielle sektor, hvoraf han har haft ledelsesmæssigt ansvar i mere end 30 år. Bjarne Staael var direktør i foreningens Investeringsforvaltningsselskab Jyske Invest Fund Management A/S fra 2015-2018.