Opdatering af prospekt i Investeringsforeningen Jyske Invest International

21.05.2021

Prospektet for Investeringsforeningen Jyske Invest International er opdateret.

De væsentligste ændringer er: 

  • Foreningens revisor er rettet til EY Godkendt Revisionspartnerselskab.
  • Afsnit 30 Forventet finanskalender er opdateret.
  • Risikoindikatoren i bilag 4 er ændret fra 5 til 4 i Jyske Invest Emerging Markets Bonds CL.
  • I foreningens omkostningsstruktur er enkelte elementer blevet udskilt særskilt, mens transaktionssatserne er sænket. Konsekvensen heraf er højere løbende omkostninger og lavere handelsomkostninger. Den samlede effekt af ændringerne er en mindre besparelse. Som konsekvens af den ændrede omkostningsstruktur introduceres et nyt risikogebyr i niveauet 0,00-0,03% for opbevaring af værdipapirer. Risikogebyret fører til en forhøjelse af administrationshonoraret i bilag 8. Samtidig reduceres kurtage for handel med visse værdipapirer, og indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger reduceres tilsvarende i bilag 6-7.

Derudover er der foretaget en række mindre redaktionelle ændringer.

Find og læs prospektet under downloads