Opdatering af prospekt i Investeringsforeningen Jyske Invest International

02.03.2023

Prospektet for Investeringsforeningen Jyske Invest International er opdateret.

De væsentligste ændringer er:

  • Nye tal, som følger af det afsluttede årsregnskab 2022, der indstilles til vedtagelse på generalforsamlingen.
  • Afsnit 28 Faciliteter for information og betalinger og bilag 3 er opdateret som følge af tilbagekaldelsen af foreningens markedsføringstilladelse i Frankrig.
  • Afsnit 29 Forventet Finanskalender er opdateret.
  • Bilag 9 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger er opdateret med lovpligtige oplysninger om investeringer i atomkraft og fossilgas.

Find og læs prospektet under downloads