Opdatering af prospekt i Investeringsforeningen Jyske Invest International

25.04.2022

Prospektet for Investeringsforeningen Jyske Invest International er opdateret.

De væsentligste ændringer er:

  • I en række afdelinger er det tilføjet under afdelingernes investeringspolitik, at ”Afdelingen kan investere i konverterbare obligationer”.

  • For afdelingen Jyske Invest Emerging Local Market Bonds CL er det under afdelingens investeringspolitik tilføjet, at ”Afdelingens investeringer kan være koncentreret på nogle tungtvejende udstedere og udstedelser”.

  • Aktieudlån har hidtil været blokeret af en bestyrelsesbeslutning. Efter foreningens ordinære generalforsamling er blokeringen nu indført i vedtægterne og derfor også afspejlet i prospektet.

  • For afdelingen Jyske Invest Emerging Market Equities CL er det under afdelingens investeringspolitik præciseret, at den ikke investerer i aktier fra Mellemøsten.


Derudover er der foretaget redaktionelle ændringer.

Find og læs prospektet under downloads