Afkastoverblik september 2021

08.10.2021

September endte med et negativt afkast på de globale aktier (-2,3%) og det er første gang siden februar, at aktierne taber i værdi. Uafbrudte positive afkast over en 6 måneders periode er ikke normale, og faktisk er det kun sket 12 gange de seneste 150 år. Fra toppen på aktiemarkedet i begyndelsen af september har korrektionen været på 5,7% og det er mere end 200 dage siden, at vi har haft en korrektion større end 5%. Derfor kan det også føles som en ”stor” begivenhed som investor, men her er det vigtigt at huske på, at normalen de seneste 100 år har været mere end 3 korrektioner på 5% pr. år.

Vi ser derfor denne korrektion, som en ganske normal markedsbevægelse. Når korrektionen rammer, leder alle efter en forklaring herpå, og denne gang kan man pege på flere ting, som kan have været ”årsagen”. Let stigende renter i forlængelse af nye signaler fra specielt den amerikanske centralbank, frygt for en nedlukning af det offentlige apparat i USA pga. politiske forhandlinger omkring gældsloftet og endelig lidt sværere end ventet forhandlinger omkring en ny stimulans pakke i USA (infrastruktur) er nogle bud herpå. 

På den positive side vil vi her nævne, at udviklingen i Corona pandemien, både når man ser på antallet af nye smittede og omkomne på globalt plan, er nedadgående. Dermed ser den ”tredje bølge” ud til at være toppet (se figur 1). Det mindsker risikoen for nye nedlukninger, og vil betyde at den fremtidige økonomiske vækst fortsat vil nyde godt af en stigende samfundsaktivitet.

Figur 1: Udviklingen i Corona (Globalt)

(Kilde: Bloomberg, 2021)

Aktivklasseafkast
September endte som en afkastmæssig trist måned. Negative afkast på (næsten) alle aktivklasser var resultatet ved månedens afslutning. Værst gik det ud over aktiemarkedet, der faldt med 2,3%. Stadigvæk skal man holde sig for øje, at årsafkastet på aktier fortsat ligger i underkanten af 20%.
Men også de stigende renter satte sig på vores obligationsporteføljer. Værst ramt var de nye obligationsmarkeder med negative afkast på 1,7-2,2%. På det danske realkredit obligationsmarked endte måneden med et minus på 0,7%.
Månedens bedste aktivklasse blev vores alternative investeringer, som endte med et nulafkast i september.