Markedsudvikling – juli 2022

16.08.2022

Da juli er højtid for sommerferie, har de fleste markedsdeltagere nok haft et ønske om, at måneden forløb forholdsvis begivenhedsløst. Men juli 2022 har været alt andet end begivenhedsløs. Den vigtigste begivenhed var nok, at de to store vestlige centralbanker (FED og ECB) begge hævede renten i løbet af måneden. Selve forhøjelserne fra bankerne var ventet, men størrelsen (+75 bp. fra FED og +50 bp. fra ECB) var afventet med spænding. Som bekendt hævede FED også renten med 75 bp. i juni måned og har med en rente på 2,25% nu hævet renten historisk hurtigt. Sædvanligvis hæver ECB (og Nationalbanken) kun renten i steps af 25 bp. men månedens forhøjelse på 50 bp. viser, at de stigende inflationstendenser også ses på med bekymring i Eurozonen. Det er i øvrigt den første renteforhøjelse fra ECB i 11 år (se figur 1).

En anden vigtig udvikling i juli har været, at nøgletallene fra de store økonomier har fortsat den negative tendens fra maj og juni. Således nærmer flere af vækstindikatorerne sig recessionsniveauer i lidt højere tempo end markedet havde ventet.

Med ovenstående udviklinger kan det forekomme besynderligt, at risikofyldte aktiver oplevede pæne afkast i juli. Forklaringen herpå skal efter vores mening findes i to forhold. For det første vil en aftagende økonomisk vækst også lette presset på centralbankerne for at komme med yderligere renteforhøjelser, idet presset på inflationen i en recession vil være aftagende. Netop de stigende renter har i 2022 været en af de primære årsager til den hårde medfart på aktiemarkedet.

Figur 1: Højeste amerikanske inflation i 40 år