Opdatering af prospekt i Investeringsforeningen Jyske Invest International

03.01.2022

Prospektet for Investeringsforeningen Jyske Invest International er opdateret.

De væsentligste ændringer er:

  • I Jyske Invest Danish Bonds CL, Jyske Invest Global Equities CL, Jyske Invest Equities Low Volatility CL og Jyske Invest Emerging Market Equities CL er der indarbejdet oplysninger om afdelingernes miljømæssige og sociale karakteristika.
  • Alle afdelinger som markedsfører miljømæssige og sociale karakteristika, har fået indført en erklæring vedr. produkternes hensyntagen til kriterierne i forordning 2020/852 (”Taksonomiforordningen”).
  • Equities Low Volatility CL skifter referenceindeks fra MSCI ACWI til MSCI World Minimum Volatility Net Total Return Index. Dermed bliver afdelingens investeringsmålsætning tættere knyttet til afdelingens investeringsstrategi. I samme forbindelse er afdelingens investeringspolitik beskrevet mere eksplicit.
  • Afsnit 6.12 ”Integration af bæredygtighedsrisici” er opdateret blandt andet som konsekvens af Taksonomiforordningens ikrafttrædelse.
  • Afsnit 7 ”Skatteregler” er opdateret som konsekvens af ændringer i skattelovgivningen.
  • Formuleringerne til de afdelinger/andelsklasser, hvor samfundsforudsætningernes afkastforventninger fratrukket afdelingens/andelsklassens omkostninger er negative, er præciseret.

Find og læs prospektet under downloads