Markedsudvikling – 4. kvt. 2022

24.01.2023

2022 blev på mange måder et usædvanligt og udfordrende år, hvor nogle af de mest fremtrædende temaer har været Ruslands invasion af Ukraine, de højeste inflationsniveauer i mere end 40 år og ikke mindst centralbankernes reaktion på inflationsudviklingen. Såvel den amerikanske centralbank (FED) som Den Europæiske Centralbank (ECB) måtte i løbet af 2022 sande, at inflationen måske ikke var så midlertidig som først antaget, hvilket betød en markant opstramningen af pengepolitikken. I 2022 har FED således hævet renten fra 0,25% til 4,50%, mens ECB har hævet renten fra -0,50% til 1,50%. I en historisk sammenhæng markante stramninger, der i den grad har sat sit negative præg på forbrugertilliden, men også på stemningen på de finansielle markeder. 2022 har derfor budt på ekstreme udsving på både aktier, råvarer, renter og valuta.

De generelle aktiemarkeder er faldet gennem det meste af året – dog afbrudt af flere perioder med store stigninger. Som dansk investor i globale aktier har en styrkelse af dollaren på over 6% overfor kroner afbødet en del af kursfaldet, men langt fra nok til at undgå negative afkast.

De stigende renter har givet markante kursfald på obligationsmarkederne og negative afkast. I den vestlige del af verden har rentestigningerne været størst i den korte ende af markedet, men kursfaldene har været størst på de længst løbende obligationer. I Danmark er en 30-årig realkreditobligation eksempelvis faldet med 20 kurspoint.

4. kvartal blev i stil med de øvrige kvartaler i 2022 præget af store udsving for både aktier, valuta og renter. Nok engang var det inflation og renteforhøjelser, der dominerede.

Figur 1: Udvikling i aktier og obligationer i 2022.