Suspension af Jyske Invest Emerging Local Market Bonds CL

05.08.2022

På grund af aktuel usikkerhed om beregning af indre værdi i forbindelse med realisation af et antal aktiver, er det indtil videre ikke muligt at stille priser i Jyske Invest Emerging Local Market Bonds CL.
Handel med afdelingen er derfor suspenderet, indtil situationen er afklaret og/eller de pågældende aktiver er realiseret.

Konsekvensen er, at der ikke kan handles i den pågældende afdeling.