Afkastoverblik august 2021

06.09.2021

Som nævnt i sidste måned er regnskabssæsonen ved at være overstået for denne gang – og med generelt rigtig pæne regnskaber fra virksomhederne.

Dermed vender fokus automatisk tilbage på udviklingen i økonomierne og på sandsynligheden for en fortsættelse af den fornemme indtjeningsudvikling i virksomhederne. Og den globale økonomi synes at være i topform. Ganske vist viser vækstindikatorerne en aftagende tendens, men det er fra meget høje niveauer. Samtidigt er forbruget og investeringerne fortsat understøttet af et meget lavt renteniveau og stigende beskæftigelse.

Netop muligheden for at bevare det lave renteniveau kom i fokus på månedens vigtigste begivenhed. Chefen for den amerikanske centralbank (FED) – Jerome Powell – skulle holde sin længe ventede tale ved det årlige økonomiske symposium i Jackson Hole. Det var ventet, at han ville annoncere en gradvis aftrapning af de månedlige opkøb på obligationsmarkedet, og det var frygtet, at det kunne give anledning til stigende renter, som tilfældet var, da FED forsøgte samme manøvre i 2013 (se figur 1). Centralbankchefen udtalte, at FED vil starte aftrapning senere i 2021 og som figur 1 viser, skete det uden den store ”uro” på rentemarkedet. Så indtil videre er missionen lykkedes rigtigt fint for FED, og det giver de finansielle markeder en bekymring mindre at forholde sig til.

Figur 1: 10-årig amerikanske realrente


Ellers giver udviklingen i Coronavirus fortsat anledning til overskrifter. Selvom det har medført en nedlukning af havne og generelle udfordringer med at få varer fragtet rundt, har det kun ramt specifikke lande – og ikke markedet generelt. En positiv historie er Indien, hvor man ser ud til at have fået stoppet den eksplosive udvikling i antallet af nye smittede – og aktiemarkedet i Indien er steget 9% i august måned.

Aktivklasseafkast
Det globale aktiemarked steg igen i august måned. Det er nu 7. måned i træk med positive afkast, hvilket i sig selv er bemærkelsesværdigt. Efter at have været udfordret det meste af 2021 var afkastet på de nye aktiemarkeder på niveau med de udviklede markeder i august. Det skyldes dog primært en 9% stigning i Indien.  Renten har været svagt stigende igennem august måned. Det har medført negative afkast på danske obligationer og højtratede virksomhedsobligationer. Til gengæld blev kreditmarkedet tilsmilet af en indsnævring af kreditspændene, hvilket gav en fint positivt afkast på både virksomhedsobligationer og nye obligationsmarkeder.