Årsrapport 2022 for Investeringsforeningen Jyske Invest International

01.03.2023

Bestyrelsen for Investeringsforeningen Jyske Invest International har godkendt årsrapporten for 2022 på sit møde den 1. marts 2023.

Sammendrag

  • Det samlede regnskabsmæssige resultat i investeringsforeningen er et underskud på 1.165 mio. kr. (i 2021 var det et overskud på 718 mio. kr.)
  • Den samlede formueværdi i investeringsforeningen var ved udgangen af 2022 5.005 mio. kr., hvilket er et fald på 42,1% i forhold til 2021
  • Netto indløsning på 2.690 mio. kr.
  • Valutakursregulering af primoformuen på 237 mio. kr.

Resultaterne i foreningens afdelinger fremgår af Årsrapport 2022 .