Afkastoverblik – juni 2022

27.06.2022

Inflationen i verdens største økonomi (USA) overraskede alle økonomer i juni. Efter et tilbagefald i maj troede de fleste på, at vi havde set toppen af prisstigningerne i april. Men juni måneds tal viste en ny top, og vi skal nu helt tilbage til 1982 for at finde samme inflationsniveau som i dag (se figur 1).

Figur 1: Højeste amerikanske inflation i 40 årDet har uden tvivl været en af de vigtigste årsager til, at FED på mødet d. 15. juni valgte at hæve renten med hele 75 bp., hvor forventningerne i begyndelsen af måneden ”kun” lå omkring 50 bp. Også den Europæiske centralbank har meldt ud, at man er nødt til at gå mere aggressivt til værks (hæve renten) for at bekæmpe de aktuelle inflationstendenser i økonomien i Eurozonen. Det har betydet et markant løft til markedsrenterne i løbet af juni – og det har ramt alle løbetider fra helt korte til lange renter. Som eksempel er flere realkreditinstitutter i Danmark nu på vej med nye 5% fastforrentede 30 årige lån.

Rentestigningerne var mere end aktiemarkedet kunne holde til, og vi har derfor oplevet pæne kursfald.
Flere råvaremarkeder har dog oplevet betydelige fald de seneste uger. Eksempelvis er markedet for industrimetaller faldet med 15% siden 6. juni, og olien er faldet fra 124 USD til aktuelt 104 USD pr. tønde. Det giver forhåbninger om, at vi de kommende måneder med rette kan have forventninger om, at presset på den høje inflation vil være aftagende. Det kan få renterne til at falde tilbage og dermed også være understøttende for stigende aktiemarkeder i en periode.
Desuden er aktiemarkedet faldet så hurtigt, at det har fået flere målinger af stemningen på markedet til, at udvise et meget frygtsomt marked. Når målingerne når disse niveauer, er det et udtryk for, at mange investorer har solgt aktier, og at yderligere markante kursfald er meget mindre sandsynlige. Historisk har det vist sig, at der ofte kan være gode afkast i vente, når aktiemarkedet er allermest frygtsomt.

Aktivklasseafkast
En negativ måned på tværs af alle aktivklasser i juni. Faldene på aktiemarkederne ramte bredt over hele verden og danske aktier var ingen undtagelse. De stigende renter betyder også negative afkast på alle rentebærende investeringer. Desuden er virksomhedsobligationer og nye obligationsmarkeder ramt af en udvidelse af kreditspændene.